Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!

Ankieta ewaluacyjna dla rodziców

Przeprowadzanie ewaluacji jest obowiązkowe dla wszystkich placówek oświatowych od 2009r. Poprawne przeprowadzenie ewaluacji pozwala określić efekty nauczania, rodzaj wiedzy posiadanej przez uczniów oraz skonfrontować, jakie doświadczenia towarzyszą im podczas procesu nauczania. Aby dokładnie poznać opinię rodziców na temat procesu nauczania ich dzieci w szkołach, zachęcamy do sprawdzenia naszego wzoru ankiety w programie SurvGo. Zobacz jak zrealizować badanie marketingowe.

Czy uczestniczył/a Pan/i w ostatniej wywiadówce?
Czy podczas pierwszej wywiadówki wychowawca omówił podane zagadnienia?
  Tak Nie Trudno powiedzieć
Zasady funkcjonowania placówki
Zasady oceniania
Program nauczania
Program zajęć dodatkowych
Jak często uczestniczył Pan/i w wywiadówkach?
Co było powodem braku uczestnictwa Pana/i w wywiadówkach?
Proszę ocenić poszczególne elementy placówki.
Poziom nauczania
Poziom bezpieczeństwa
Wyposażenie i przystosowanie klas lekcyjny
Wyposażenie i jakość obiektów sportowych
Czy jest Pan/Pani zadowolony z funkcjonowania placówki oświatowej?
Niezadowolony
Niezadowolony
Trudno powiedzieć
Trudno powiedzieć
Zadowolony
Zadowolony
Jakie zmiany mogłaby wprowadzić placówka?
Inne szablony ankiet online
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Do czego służy ankieta ewaluacyjna rodziców?

Ankieta ewaluacyjna rodziców służy do oceny i zbierania informacji na temat jakości opieki i edukacji, które ich dzieci otrzymują w szkole. Spostrzeżenia rodziców mogą być wykorzystane do identyfikacji mocnych i słabych stron placówki oraz do podejmowania działań zmierzających do ulepszenia jakości opieki i edukacji.

Czy mogę dodać pytanie do przygotowanego kwestionariusza?

Tak, po zaimportowaniu ankiety można dowolnie zmieniać ją na własny użytek. Skorzystaj z wzoru a następnie dodaj swoje pytanie, edytuj obecne w ankiecie lub usuń te, które uważasz za zbędne. 

Czy dane respondentów są chronione?

Tak, SurvGo™ dba o prywatność danych respondentów i przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych.

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin