Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!

Badanie zaangażowania pracowników - ankieta

Chciał(a)byś dowiedzieć się jak pracownicy oceniają swój wkład w budowanie Twojego biznesu? Zastanawiasz się czy lubią obecną pracę i w jakim stopniu są nią zaabsorbowani? Przeprowadź anonimowe badanie zaangażowania pracowników korzystając z naszego wzoru ankiety. Dzięki temu badaniu jesteś w stanie sprawdzić, jaki odsetek osób zatrudnionych w Twojej firmie postrzega pracę jako ciekawy element swojego życia, w który warto się angażować. Jeśli chciał(a)byś dowiedzieć się więcej na temat badań pracowników, zajrzyj również na badania satysfakcji pracowników, gdzie znajdziesz więcej informacji o tej treści.

I. WIĘŹ I IDENTYFIKACJA Z FIRMĄ
Oceń w jakim stopniu:
Swoją przyszłość zawodową wiążę z firmą X.
Systematycznie poszukuję innego zatrudnienia.
Rozumiem, w jakim kierunku podąża firma X i znam jej cele.
W pełni utożsamiam się z wartościami firmy.
Czuję się ważnym ogniwem firmy X.
Nawiązałam(em) koleżeńskie relacje z moim współpracownikami.
Gdyby zaproponowano mi pracę na podobnych warunkach w konkurencyjnej firmie, odszedł(a)bym z firmy X.
II. POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKONYWANĄ PRACĘ
Oceń w jakim stopniu:
Czuje się odpowiedzialny(a) za wykonywaną przeze mnie pracę.
Mam świadomość konsekwencji źle wykonanych przeze mnie zadań.
Mam poczucie, że moja praca wpływa na jakość i efektywność całej firmy.
III. GOTOWOŚĆ DO POŚWIĘCEŃ
Oceń w jakim stopniu:
W mojej pracy dokładam wszelkich starań, aby firma osiągnęła jak najlepsze wyniki.
W czasie wolnym od pracy wykonuję pewne dodatkowe obowiązki zawodowe.
IV. ZAINTERESOWANIE I ZAABSORBOWANIE PRACĄ
Oceń w jakim stopniu:
Moja praca jest ciekawa.
Kiedy rano wstaję, mam ochotę iść do pracy.
Swoją pracę traktuję wyłącznie jako możliwość zarabiania pieniędzy.
Moja praca jest równocześnie moją pasją.
Szukam innego zatrudnienia, gdzie obowiązki zawodowe będą ciekawsze i będą w większym stopniu odpowiadać moim zainteresowaniom.
Mam poczucie, iż mój dzień pracy bardzo szybko mija.
Trudno mi oderwać się od mojej pracy.
W pracy czuję się znużony.
V. POCZUCIE SKUTECZNOŚCI ZAWODOWEJ
Oceń w jakim stopniu:
Ilość pracy, jaką wykonuję, jest możliwa do zrealizowania.
Potrafię poradzić sobie z napotkanymi trudnościami w zakresie moim obowiązków.
Uważam, że efekty mojej pracy są bardzo dobre.
VI. NASTAWIENIE NA ROZWÓJ FIRMY
Oceń w jakim stopniu:
Wykonując swoją pracę mam możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia.
Moi przełożeni zachęcają mnie, bym się rozwijał.
Dzielę się z innymi moimi pomysłami odnośnie nowych usprawnień, rozwiązań mających na celu rozwój firmy.
VII. SATYSFAKCJA Z POSIADANEJ PRACY
Oceń w jakim stopniu:
Jestem dumny(a) z pracy, którą wykonuję.
Firmę, w której pracuję, uważam za atrakcyjne miejsce pracy.
Zachęcam znajomych/krewnych do kandydowania na stanowiska pracy w firmie X.
Inne szablony ankiet online
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy badania pracowników są konieczne do dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa?

Badania pracowników nie są konieczne do dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa, są jednak bardzo skutecznym narzędziem pomagającym zarządzać przedsiębiorstwem co w efekcie prowadzi do zyskania przewagi konkurencyjnej i sukcesu na rynku.

Jak dodać grafikę w kwestionariuszu na SurvGo?

Aby dodać grafikę w SurvGo należy skorzystać z widgetu "tekst informacyjny". Dokładny sposób wstawiania grafiki w ankietę wyjaśniliśmy w poradniku grafika.

Jakie są sposoby zbierania odpowiedzi w SurvGo™?

SurvGo™ umożliwia zbieranie odpowiedzi poprzez dostarczenie ankiet online respondentom. Ankiety można usostępniać za pomocą linku, sms lub e-mail. Gromadzone odpowiedzi są następnie przechowywane w panelu administracyjnym.

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin