Badania NPS

Wskaźnik NPS Czy poleciłbyś markę X znajomemu? Stwórz ankietę NPS
Dlaczego warto?
 • Ulepszenie opieki posprzedażowej
 • Zobaczenie z perspektywy klienta
 • Monitorowanie opinii klientów
 • Pozyskanie nowych klientów
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej
 • Zrozumienie potrzeb klientów
 • Zwiększenie lojalności klientów
Zastostowanie wskaźników NPS
 • Badanie satysfakcji klientów
 • Ocena obsługi posprzedażowej
 • Badanie opinii klientów
 • Monitoring kondycji marki
 • Badania rynku
 • Remarketing
 • Benchmarking
Badaj NPS online
Badaj NPS online
Dedykowany
link
Zaproszenie
SMS
Szablon
graficzny
Kreator tworzenia
ankiety
Responsywny
interface
Zaproszenie
e-mail do ankiety
Jak obliczyć wskaźnik NPS
Określenie poziomu wskaźnika NPS polega no odjęcia odsetka krytyków marki od odsetku promotorów marki. Skala wskaźnika wacha się w przedziale od – 100 do 100. Kluczowym jest uzyskanie wyniku dodatniego w przyprowadzonym badaniu.
Wskaźnik NPS = % Promotorów - % Krytyków
W ramach skali wskaźnika NPS wyróżniamy trzy typy klientów:
Krytycy marki (wskazania 0-6) — możliwe, że szybko odejdą i nigdy już nie wrócą, przy okazji robiąc marce czarny PR.
Neutralni klienci (wskazania 7-8) — grupa klientów, która jest obojętna wobec marki.
Promotorzy marki (wskazania 9-10) — najbardziej lojalna grupa, promująca Twoją markę.
Interpretacja wyniku NPS
Wynik wskaźnika NPS nie uwzględnia wartości neutralnych, a jego osiągnięty standard powinien być zgodny z tabelą:
Wynik dobry 0 - 50
Wynik doskonały 50 - 70
Klasa światowa 70+
Stwórz ankietę
Wyślij zaproszenia
Zobacz wyniki
Zobacz wyniki
Badaj NPS w SurvGOTM
Wyniki i statystyki dostępne
w czasie rzeczywistym
Zautomatyzowane raporty
badawcze
Gotowe szablony badań
(w tym wskaźniki NPS)
Filtrowanie wyników i przegląd
odpowiedzi
Moduł analizy próby
i logiki pytań
Podgląd kwestionariusza
i edycja w trakcie badania
Dostosuj formę wysyłki ankiet
Ankiety online
Ankiety online

Są najpopularniejszym narzędziem badawczym. Ich zaletą jest niski koszt realizacji badania ankietowego oraz możliwość przeprowadzenia ich na dużych i skomplikowanych grupach respondentów w krótkim czasie. Pozwala na prezentację materiałów audio – wizualnych w kwestionariuszu. Wykorzystasz w nich możliwość tworzenia skomplikowanej logiki ankiety, a także odpowiednich reguł przejścia pomiędzy poszczególnymi pytaniami. Stworzysz również filtry ankiety. Ankiety online są szczególnie polecane w badaniach opinii czy badaniach satysfakcji pracowników.

Urządzenia mobilne
Urządzenia mobilne

Rozwiązanie umożliwia na prowadzenie badania z ankieterem, jak i w formie stacjonarnego urządzenia dostępnego w punkcie usługowym, np. przy kasie sklepowej. Jest połączeniem techniki ankiety online z brakiem konieczności korzystania z własnego urządzenia lub dostępu do internetu przez ankietowanych. Ankieta na urządzeniach mobilnych usprawnia proces łączenia pojedynczych wywiadów do finalnej bazy danych. Dzięki czemu zyskujemy automatyzację reguł przejścia pomiędzy pytaniami w kwestionariuszu czy prezentacji materiałów audio – wizualnych. Ta forma badawcza jest szczególnie polecana do badań NPS w punktach usługowych, czy realizacji badań opinii.

Ankiety SMS
Ankiety SMS

To narzędzie pozwalające na umieszczenie dedykowanego linku ankiety w wiadomości SMS. Umożliwia to na wysłanie w bardzo krótkim czasie zaproszeń ankietowych z jednoczesną możliwością zadania dużej liczby pytań. Uzyskasz dzięki nim dane empiryczne od ankietowanych, którzy nie wskazali adresu e-mail. Ankiety SMS są najlepszym rozwiązaniem w przypadku konieczności uzyskania opinii klientów bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia. Rozwiązanie często stosowane jest w badaniach satysfakcji klientów oraz w ramach opieki posprzedażowej.

Badania telefoniczne
Badania telefoniczne

Są narzędziem dającym pełną kontrolę przebiegu badania oraz realizacji próby badawczej. Stworzysz w nich skomplikowaną rotację pytań i odpowiedzi wraz z randomizacją pytań i odpowiedzi w kwestionariuszu ankiety. Podobnie jak w przypadku ankiet online, wyniki badania dostępne są w czasie rzeczywistym. Badania telefoniczne są droższą opcją w porównaniu do pozostałych form badania, jednak dzięki nim zrealizujemy badania na specyficznych grupach docelowych (np. przedsiębiorcy). Ta forma badania jest szczególnie polecana w prowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz badaniach na przedsiębiorstwach.

Zwiększ sprzedaż - case study Załóż konto demo
Biostat. More than statistics
Kontakt

ul. Kowalczyka 17,
44-206 Rybnik

+48 668 300 664
biuro@biostat.com.pl

© Copyright 2019, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone.