Survgo. The best survey system

Platforma pozwalająca tworzyć, realizować i zarządzać badaniami ankietowymi, opinii i satysfakcji klientów.

Survgo

Oprogramowanie umożliwia szybkie i intuicyjne prowadzenie ankietyzacji elektronicznej - zapewnia obsługę badania począwszy od procesu projektowania kwestionariusza, przez fazę gromadzenia danych, aż po końcowa analizę zebranego materiału badawczego.

Medsign

Design

Moduł tworzenia kwestionariuszy pozwala szybko tworzyć zarówno proste i krótkie ankiety, jak i rozbudowane ankiety z treściami audio-video. Skorzystaj z gotowych wzorców ankiet i 20 typów pytań.
collect

Collect

Postęp realizacji badania śledzą dedykowane temu statystyki, a wykonanie próby badawczej - moduł analizy próby. Aktualny rozkład odpowiedzi śledzić można na bieżąco. Dostępna gotowa baza respondentów!  NEW !
analyze

Analyze

Podgląd rozkładu odpowiedzi na pytania dostępny jest w trakcie badania i po jego zakończeniu - wyniki prezentowane są w formie wykresów lub tabel. Jak również w postaci bazy odpowiedzi do pobrania.
Projektuj i zarządzaj badaniem samodzielnie!

SurvGoTM łączy w sobie prostotę i użyteczność - oprogramowanie zaprojektowano w sposób intuicyjny i funkcjonalny, by każdy mógł z jego pomocą samodzielnie realizować pełne badania opinii klientów. Oto tworzące aplikację wybrane moduły i ich podstawowe funkcje:

Kluczowe korzyści

SurvGoTM to jedno kompleksowe narzędzie do całościowej obsługi ankietowego badania opinii.
Aplikacja umożliwia:
  • samodzielne projektowanie i zarządzanie badaniem opinii klientów;
  • realizację ankietyzacji jednorazowej i cyklicznej;
  • pełną automatyzację i kompleksowość procesu badawczego;
  • łatwy dostęp do opinii i sugestii klientów z całej Polski;
  • szybki pomiar satysfakcji i lojalności klientów;
  • automatyczne analizy i raportowanie z możliwością eksportu;
  • bezpieczeństwo obsługi badania i gromadzonych danych;
  • obsługę wielu typów pytań i gotowych wzorów kwestionariuszy;
  • obsługę różnych form ankiet i sposobów ich dystrybucji.

Łatwa konfiguracja badania

SurvGoTM umożliwia prowadzenie ankietyzacji różnego typu - pozwala różnicować dostęp do kwestionariusza w zależności od typu respondentów i specyfiki badania.

Ankiety anonimowe
dostęp do badania ma każdy, kto dysponuje linkiem do badania

Ankiety z hasłem ogólnym
dostęp do badania ma każdy, dysponujący tzw. hasłem ogólnym (hasło to jest wielokrotnego użytku i stanowi zabezpieczenie przed otwartym dostępem)

Ankiety z hasłem jednorazowym
dostęp do badania ma każdy, kto dysponuje tzw. hasłem unikalnym (hasło to jest dedykowane konkretnemu użytkownikowi - pozwala ankietyzować ściśle określoną grupę respondentów)

Ankiety papierowe
moduł wydruku pozwala generować ankiety papierowe, przeznaczone do wypełniania odręcznego przez respondenta/ankietera (każdy kwestionariusz opatrzony jest unikalnym kodem)

Przetestuj nasz system

Przebieg procesu badawczego

Etap 1 - Projektowanie badania

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i sprawdzoną metodologię ustalamy metody pomiaru satysfakcji i lojalności Klientów oraz weryfikacji ich opinii

Etap 2 - Realizacja badania

Pozyskują potrzebne informacje sięgamy po wiarygodne ilościowe metody badawcze, zapewniające reprezentatywność próby i cykliczność pomiaru - CATI, CAWI, CAPI.

Etap 3 - Analiza zebranego materiału

Pozyskany materiał badawczy poddamy wszechstronnej analizie statystycznej, która pozwali ustalić zależności pomiędzy poszczególnymi wynikami na skalach pomiarowych.

Etap 4 - Opracowanie raportu końcowego

Podsumowanie badania stanowi raport obejmujący tabelaryczną i graficzną prezentację efektów analiz oraz zbiór wniosków i rekomendacji.

Raporty / Statystyki

Wśród zalet systemu SurvGoTM wymienić należy moduł statystyk całego badania i poszczególnych placówek oraz podgląd wypełnionych formularzy.
Mockup

Statystyki postępów badania

Dostępny jest moduł śledzenia statystyk postępów badania w określonej przez użytkownika skali czasu. Dodatkowo, przy pomocy tych statystyk można kontrolować pracę teleankietorów.

Rozkład odpowiedzi na pytania dostępny na bieżąco

Zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu badania dostępny jest podgląd rozkładu odpowiedzi. Wyniki przedstawiane są graficznie na wykresie oraz w postaci liczby i udziałów wskazań.

Eksport danych w popularnych formatach

Opcja eksportowania wyników badania jest aktywna bez względu na etap realizacji. Mogą być one zapisywane w postaci plików Worda, Excela, a także w formatach CSV lub SPSS.

Swoboda zapraszania do badania

SurvGoTM zapewnia łatwą dystrybucję ankiet - zaproszenie do wypełnienia ankiety online
można przekazać różnymi kanałami.

Poczta elektroniczna
moduł mailingu pozwala wysyłać zaproszenie do badania poprze wiadomość e-mail
Link na stronie WWW
aplikacja pozwala na publikację ankiety pod konkretnym linkiem, który udostępniać można następnie w dowolnej wybranej formie
Social Media
aplikacja pozwala na udostępnienie kwestionariusza ankiety na łamach portali społecznościowych

Aplikacje mobilne

Dbamy o wygodę obsługi i bezproblemowy zarządzanie badaniem, dlatego z aplikacji SurvGoTM korzystać można mobilnie - za pośrednictwem platformy iOS i Android.

Appstoregoogle play

Nasze realizacje

Biostat. More than statistics
Kontakt

ul. Kowalczyka 17,
44-206 Rybnik

+48 668 300 664
biuro@biostat.com.pl

© Copyright 2019, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone.