Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!

Metodologia CAWI – technika badawcza

 

Ankieta CAWI (z angielskiego Computer Assisted Web Interview) jest częścią metodologii opartej na ankiecie dostarczonej respondentowi za pomocą linka w panelu lub na stronie internetowej. Metoda CAWI jest uważana za jeden z najbardziej ekonomicznych sposobów zbierania danych ankietowych, ponieważ nie wymaga ankieterów, urządzeń, ani dodatkowych narzędzi.

 

Z tych wszystkich powodów ankiety CAWI, zwane również kwestionariuszami internetowymi, są jedną z najbardziej powszechnych metod zbierania informacji. Kiedy decydujesz się na metodę badawczą CAWI cała uwaga jest skupiona na konstrukcji kwestionariusza, ponieważ wskaźnik odpowiedzi jest bezpośrednio związany z jakością samego kwestionariusza.

 

Główne zalety ankiet CAWI

 

Metodologia badawcza CAWI może być korzystna z kilku powodów, oto ich lista:

 

 • Dostosowany kwestionariusz: jeśli kwestionariusz jest dobrze zaprojektowany, automatycznie zarządza ścieżką pytań za pomocą przejść logicznych, takich jak wyświetlanie lub pomijanie poszczególnych pytań; Polegają na tym, że jeśli respondent odpowie na dane pytanie tak, że będzie się ona wykluczała z kolejnym zaplanowanym pytaniem to ono się nie ukaże i zostanie pominięte. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na koncentrację osób wypełniających badanie CAWI, a także na jakość zbieranych informacji. W tym przypadku respondenci nie będą zdezorientowani pytaniami, które ich nie dotyczą;
   
 • większa przejrzystość: ankieta może być skonstruowana, aby ułatwić jej zrozumienie i zwiększyć odsetek odpowiedzi. Warto w badaniach CAWI formułować ankietę tak, aby poszczególne pytania wynikały z poprzednich. Każda osoba przeprowadzająca ankietę internetową powinna umieścić pytania w kolejności logicznej w ankiecie;
   
 • przewodniki: można wstawić instrukcje na początku badania, która pomoże respondentowi zrozumieć i wypełnić ankietę CAWI. Jest to niepodważalny atut badań online, gdyż są one pośrednią metodą badawczą. Respondent nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą przeprowadzającą badanie, więc w razie wątpliwości nie będzie mógł zadać pytań. Warto we wstępie poinformować osoby wypełniające ankietę internetową czego będzie dotyczyć oraz o zawartych w niej rodzajach pytań i sposobach udzielania odpowiedzi;
   
 • redukcja kosztów: nie ma kosztów związanych z zakupem urządzeń elektronicznych. Ponadto osoba przeprowadzająca badanie CAWI nie musi ponosić kosztów związanych z papierowymi kwestionariuszami, tak jak odbywa się to w metodzie badawczej PAPI;
   
 • skrócony czas: czas potrzebny na analizę danych jest skrócony, ponieważ dane te są dostępne w czasie rzeczywistym w bazie danych administratora. Niektóre programy, takie jak SurvGo™, pozwalają na tworzenie raportów z badań w czasie rzeczywistym. Pozwala to zaoszczędzić badaczom wiele czasu, który mogą poświęcić na przeprowadzenie kolejnej ankiety internetowe. Skorzystanie z narzędzi do projektowania badań online także wiąże się z niewielką opłatą.

 

Główne wady ankiet CAWI

 

Obniżając koszty ankiety musisz liczyć się z pewnymi nieuniknionymi wadami, które mogą w jakiś sposób wpłynąć na przeprowadzane przez Ciebie badanie CAWI. Warto, więc mieć świadomość istniejących wad ankiety przeprowadzanej metodą CAWI:

 

 • brak ankietera, jako przewodnika dla respondentów. Warto jednak zauważyć, że istnieje możliwość napisania wstępu do badania online, aby wyjaśnić wszystko respondentom. Jeśli napiszemy dobry wstęp do ankiety osoby wypełniające badanie z pewnością nie będą mieli żadnych wątpliwości w trakcie wypełniania badania online;
   
 • nie każdy ma połączenie internetowe, więc cel będzie szeroki, ale nie uniwersalny. Niestety część osób w niektórych krajach nie ma stałego łącza internetowego, lecz istnieje wiele miejsc, w których dostęp do Internetu jest bezpłatny;
   
 • dzięki badaniu CAWI możesz stracić uwagę respondenta, gdyż respondent może nie wypełnić ankiety w całości i nie odesłać uzupełnionego kwestionariusza. Dlatego warto tworzyć ciekawe kwestionariusze, które zaciekawią respondentów i sprawią, że wypełnią badanie do końca. Warto skorzystać z pytań warunkowych, bądź zastosować różne rodzaje pytań.

 

Doskonały kwestionariusz ankiety CAWI

 

Najważniejszym etapem badania CAWI jest zaprojektowanie kwestionariusza. Należy go dokładnie zbadać i przetestować przed wysłaniem do respondentów. W tym paragrafie możemy poznać kilka praktycznych wskazówek, jak zaprojektować idealny kwestionariusz:

 

 1. Zbieranie danych i priorytet: musisz ściśle określić swój cel badawczy.
 2. Format kwestionariusza: kwestionariusz powinien zaczynać się od krótkiego wprowadzenia, aby poinformować respondenta o celach badania. Czysty i angażujący układ oraz wykorzystanie multimediów może zwiększyć liczbę zrealizowanych wywiadów.
 3. Długość kwestionariusza: kwestionariusz nie powinien być długi i czasochłonny.
 4. Test: ważne jest, aby uzyskać informację zwrotną na temat kwestionariusza, aby uczynić go lepszym, łatwiejszym lub bardziej rozbudowanym.
 5. Typy pytań: ważne jest, aby wybrać najlepszy typ odpowiedzi. Istnieje wiele opcji, z których możesz wybierać: pytania pojedyncze, pytania wielokrotnego wyboru i wiele innych.

 

Jakość danych uzyskanych z ankiet CAWI

 

W badaniach CAWI kluczowe znaczenie ma monitorowanie jakości i wiarygodności danych. W trakcie trwania badania zaleca się sprawdzanie wywiadów pełnych i częściowych. W ten sposób można sprawdzić, czy złożone, a także długie pytania powodują wyższy poziom rezygnacji z badania lub mogą prowadzić do przypadkowych i pośpiesznych odpowiedzi respondenta. Jakość kwestionariusza może być oceniana również w trakcie analizy danych: badając czas sondażu będziesz mógł wykluczyć dane, które wpłyną negatywnie na wynik ankiety. Inną ważną informacją jest poziom zadowolenia respondentów. Pod koniec wywiadu można umieścić pytanie oceniające, bądź porównać liczbę wypełnionych kwestionariuszy z liczbą osób, które nie dokończyły ankiety online. Monitorowanie i usuwanie braków w kwestionariuszu ma decydujące znaczenie dla uzyskania wiarygodnych danych do analizy wysokiej jakości.

 

Podsumowując, aby stworzyć skuteczną ankietę CAWI musisz przestrzegać określonych zasad, które pomogą Ci uzyskać rzetelne wyniki przy bardzo niskich kosztach.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co mogę zrobić jeśli nie zebrałem odpowiedniej liczby ankiet?

Dla klientów, którzy napotkali problem z zebraniem ankiet stworzyliśmy rozwiązanie pozwalające na dokupienie respondentów z panelu. W celu złożenia zamówienia należy w zakładce “ankietowani” skorzystać z opcji “Zakup respondentów”.

Czy mogę pobrać wyniki badania?

Wyniki badania można pobrać w formacie Excel w zakładce “Przegląd odpowiedzi”, dodatkowo możesz tam pobrać wyniki w formacie PDF każdego respondenta z osobna

© Copyright 2022, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin