Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!

Wskazówki, które należy zastosować, aby zwiększyć wskaźnik odpowiedzi na badania CAWI

Sukces Twojego badania CAWI zależy w dużej mierze od uzyskanego wskaźnika odpowiedzi. Im wyższy wskaźnik odpowiedzi, tym lepiej, gdyż jest bardziej reprezentatywny dla całej populacji. Uzyskanie wyższego, niż oczekiwanego wskaźnika odpowiedzi zapewni większą pewność i wiarygodność wyników ankiety CAWI. Wyższy wskaźnik odpowiedzi umożliwia również przeprowadzenie bardziej rzetelnych obliczeń statystycznych.

Stwórz krótkie badanie CAWI

Ankieta CAWI powinna być krótka i obejmować tylko te tematy, które są niezbędne do osiągnięcia celów badania. Nie zadawaj w ankiecie niepotrzebnych pytań. Tworząc badanie, pamiętaj o wyznaczonym i określonym celu. Jeśli badanie CAWI będzie zbyt długie to istnieje szansa, że spora część respondentów zrezygnuje z wypełniania ankiety w trakcie jej trwania. Jeśli osoby udzielające odpowiedzi opuszczą badanie w trakcie to osoby przeprowadzające kwestionariusze nie zdobędą oczekiwanych informacji, a to może spowodować wyciągnięcie złych wniosków do dalszej pracy. Warto szanować czas respondentów i zamieszczać w badaniach CAWI tylko kluczowe i ważne pytania. Na początku badania można zamieścić także szacowany czas wypełnienia sondażu CAWI, aby przystępując do wypełnienia ankiety respondenci byli świadomi czasu, jaki zajmie im wypełnienie badania CAWI.

Przypominaj respondentom o swoim badaniu

Wyślij powiadomienie e-mail informujące uczestników o tym, że otrzymają Twoją ankietę CAWI, gdyż może to sprawić, że będą czekać, aż ją otrzymają. Wyjaśnij swojej grupie docelowej, jak cenisz sobie ich opinie oraz że doceniasz ich czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Jeśli wyślemy już badanie CAWI, a nie otrzymamy wystarczającej liczby odpowiedzi warto wysłać potencjalnym respondentom e-mail przypominający o czekającej na nich ankiecie. Część osób zapomina wypełnić badania, bądź e-mail o jej trwaniu gubi się wśród innych wiadomości, więc warto wysyłać przypomnienie, aby uzyskać wystarczającą liczbę odpowiedzi.

Stwórz przejrzysty kwestionariusz

Decydując się na przeprowadzenie ankiety CAWI pamiętaj o stworzeniu jasnego i przejrzystego kwestionariusza. Postaraj się unikać żargonu, gdyż nie każdy z respondentów może go znać. Pytania powinny być formułowane w logiczny sposób, który ułatwi ankietowanym zrozumie pytań. Taki sposób zadawania pytań przyczyni się do zwiększenia liczby uzyskiwanych odpowiedzi, a to pomoże osobom przeprowadzającym badanie wysunąć odpowiednie wnioski do dalszej pracy.

Zamieść w ankiecie ciekawe pytania

Warto w badaniu CAWI zastosować pliki multimedialne, gdyż nie we wszystkich metodach badawczych można zamieścić zdjęcia, filmiki, czy nagrania słuchowe. Stworzenie takich pytań z pewnością zaciekawi respondentów i chętniej będą odpowiadać na takie pytania. Zastosowanie różnych form pytań z pewnością urozmaici badanie CAWI.

Stosując się do przedstawionych wskazówek możemy być pewni, że przeprowadzana przez nas ankieta CAWI uzyska wyższy wskaźnik odpowiedzi, niż badanie, które będzie długie, skomplikowane, a także nudne. Tworząc kwestionariusz staraj się pamiętać o respondentach.

© Copyright 2021, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone.