Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!
Spis treści
Ankiety online vs. tradycyjne papierowe - która forma jest lepsza? Ankiety papierowe, czyli PAPI (Paper And Pencil Interview) Ankiety online, czyli CAWI (Computer Assisted Web Interview) Kiedy stosować PAPI, a kiedy CAWI badanie?
Ankiety online

Ankiety online vs. tradycyjne papierowe - która forma jest lepsza?

Ankiety to narzędzie badawcze, które służy do zbierania informacji i danych od respondentów na określony temat lub w celu rozwiązania określonego problemu. Jest to lista pytań, które mają na celu pozyskanie opinii, postaw, preferencji lub innych danych od uczestników badania, zwanych respondentami.

Może przyjąć różne formy, w tym pytania otwarte (gdzie respondenci mogą swobodnie wyrazić swoje odpowiedzi), pytania zamknięte (gdzie respondenci wybierają odpowiedź spośród dostępnych opcji), pytania wielokrotnego wyboru, czy pytania z wyborem rankingowym.

Ankiety papierowe, czyli PAPI (Paper And Pencil Interview)

Zalety:

 1. Łatwe do dystrybucji: Ankiety papierowe mogą być rozdawane bezpośrednio, wysyłane pocztą lub pozostawione w miejscach publicznych, co ułatwia ich dostarczenie grupie docelowej.
 2. Brak zależności od technologii: Nie wymagają komputerów ani dostępu do Internetu, co jest korzystne w niektórych środowiskach lub grupach docelowych zwłaszcza dla osób mniej zaznajomionych z technologią.

Wady:

 1. Wyższe koszty dystrybucji: Wymaga druku i wysyłki, co może zwiększyć koszty w porównaniu do ankiet online.
 2. Wolniejsza reakcja: Proces zbierania danych jest zazwyczaj wolniejszy, ponieważ karty z pytaniami i odpowiedziami muszą być zbierane fizycznie i przetwarzane ręcznie.
 3. Ograniczona elastyczność: Przestrzeń na papierze jest ograniczona, co może wpływać na liczbę pytań.

Ankiety online, czyli CAWI (Computer Assisted Web Interview)

Zalety:

 1. Niskie koszty dystrybucji: Nie ma potrzeby drukowania ani wysyłki, co znacznie obniża koszty.
 2. Szybszy czas realizacji: Ankiety online są dostępne od razu po ich utworzeniu, co przyspiesza proces zbierania danych.
 3. Wysoka elastyczność: Pozwalają na łatwe dostosowanie wyglądu, układu i zawartości do potrzeb badania.
 4. Automatyzacja: Odpowiedzi są zbierane automatycznie w czasie rzeczywistym, co ułatwia analizę danych.

Wady:

 1. Wymaga dostępu do Internetu: Ankiety online wymagają dostępu do Internetu, co może ograniczać reprezentatywność próby.
 2. Niemożliwe do wypełnienia offline: Respondenci muszą mieć dostęp do Internetu, aby wypełnić ankietę.

Kiedy stosować PAPI, a kiedy CAWI badanie?

Wybór odpowiedniej formy ankiety (papierowej lub online) zależy od wielu czynników, takich jak cel, grupa docelowa, dostępne zasoby, czas realizacji, oraz preferencje badacza. Oto kilka scenariuszy, w których każda z tych form może być najodpowiedniejsza:

PAPI może być bardziej odpowiednia jeśli:

 • Badanie wymaga zbierania danych od uczestników w miejscu, gdzie dostęp do Internetu jest ograniczony, ankiety papierowe mogą być bardziej praktyczne.
 • Grupa docelowa jest bardziej skłonna do korzystania z PAPI, na przykład osoby starsze, ankiety papierowe mogą być bardziej odpowiednie.
 • Ankieta jest częścią szerszego badania, na przykład respondent jest na spotkaniu lub konferencji, ankiety PAPI są łatwiejsze do rozdania i zbierania od respondentów w czasie rzeczywistym.

CAWI może być bardziej odpowiednia gdy:

 • Mamy do czynienia z dużą liczbą respondentów lub chcemy dotrzeć do szerszego grona odbiorców z naszym badaniem. CAWI umożliwia osiągnięcie dużej próbki do badania oraz zezwala na szerszą opinię.
 • Szybkie otrzymanie wyników ma duże znaczenie. Wtedy gdy, badanie jest ograniczone ścisłymi terminami, łatwiej jest je dotrzymać używając ankiet online, które mogą być wypełnione w każdej chwili, a jej bezpośrednie wyniki są wprowadzane wprost do surowej bazy.
 • Chcemy aby analiza danych przeszła szybko i sprawnie. Podczas używania CAWI dane zapisują się w bazie i nie ma potrzeby na sprawdzanie każdej z nich.
 • Chcemy otrzymać rzetelne informacje. Czas oraz skupienie jest potrzebne aby wypełnić poprawnie kartę przez respondentów, a często zdarza się, że nie jest to możliwe w pracy, dlatego ankiety online mogą być wypełnione w wolnej chwili uczestnika.

Ostateczny wybór formy ankiety powinien być odpowiednio przemyślany i dostosowany do specyfiki badania oraz preferencji respondentów. W niektórych przypadkach, kombinacja obu form może być korzystna dla uzyskania różnorodnych danych i osiągnięcia większej reprezentatywności próby.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy można stosować kombinację obu form zbierania danych?

Tak, zastosowanie kombinacji obu form może być korzystne, zwłaszcza w badaniach o złożonych tematach lub zróżnicowanych grupach respondentów. W niektórych przypadkach, część respondentów może preferować PAPI, podczas gdy inni woleliby wypełnić ankietę online. Kombinacja obu form pozwala na osiągnięcie większej różnorodności i reprezentatywności próby. Badacze mogą także wykorzystać obie formy w różnych etapach badania, np. przeprowadzić ankietę papierową na początku, a następnie przeprowadzić ankietę online, aby uzyskać większy zasięg geograficzny.

Kiedy ankieta papierowa może być bardziej odpowiednia?

Ankieta papierowa może być bardziej odpowiednia, gdy badanie odbywa się w miejscach, gdzie dostęp do Internetu jest ograniczony lub nieistniejący, na przykład na obszarach wiejskich lub w niektórych instytucjach. Grupa docelowa, która nie korzysta z technologii lub ma ograniczone umiejętności techniczne, może również lepiej radzić sobie z PAPI. W niektórych przypadkach, na specjalnych wydarzeniach czy spotkaniach, ankiety papierowe mogą stanowić wygodniejszą formę zbierania danych.

Co powinno być brane pod uwagę przy wyborze formy ankiety?

Przy wyborze formy należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników. Po pierwsze, należy rozważyć charakter badania i cel, który ma zostać osiągnięty. Jeśli badanie wymaga szybkiego czasu realizacji i analizy danych, to ankieta online może być bardziej odpowiednia. Następnie, warto uwzględnić grupę docelową i jej preferencje - czy są bardziej zaznajomieni z technologią i chętni do wypełniania ankiet online, czy może preferują tradycyjne metody. Dostępne zasoby finansowe oraz techniczne to również ważny aspekt, ponieważ ankiety online mogą być bardziej ekonomiczne, ale wymagają odpowiedniej infrastruktury. Ostatecznie, badacze powinni zwrócić uwagę na jakość danych, reprezentatywność próby oraz wygodę respondentów, aby wybrać najodpowiedniejszą formę w konkretnym zadaniu.

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin