Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!
Spis treści
Chcesz oszczędzić na badaniach rynku? Postaw na ankiety CAWI Dlaczego warto przeprowadzać badania rynku? Dlaczego warto wybrać ankiety CAWI? 1. Prosty i szybki sposób tworzenia kwestionariusza ankiety CAWI 2. Możliwość zbierania informacji zwrotnych w szybki sposób 3. Ankiety CAWI – pośrednia metoda badawcza 4. Niski koszt przeprowadzania ankiet online 5. Wiele możliwości programu do ankiet CAWI 6. Szybka analiza zebranych danych Zbieranie danych za pomocą paneli konsumenckich

Chcesz oszczędzić na badaniach rynku? Postaw na ankiety CAWI

 

Wraz z początkiem pandemii wiele firm zrezygnowało z badań rynku. Jednak to właśnie czas lockdownu pokazał, jak ważne jest zrozumienie konsumentów i dopasowywanie się do stale zmieniających się warunków. Rozwiązaniem okazały się ankiety CAWI, które zyskały ostatnimi czasy na popularności dzięki przystępnej formie i możliwości przeprowadzenia badań całkowicie online.

 

Dlaczego warto przeprowadzać badania rynku?

 

Właściciele firm mogą zbierać informacje z różnych obszarów, wykorzystując badania rynku. Dzięki przeprowadzanym badaniom mogą poszerzyć wiedzę na temat:


 

 • preferencji konsumentów
 • grupy docelowej
 • zmieniających się potrzeb klientów
 • ofert konkurencji
 • oferowanych przez firmę produktów i usług – czy spełniają wymagania stałych konsumentów i potencjalnych klientów
 • postrzegania obsługi klienta przez konsumentów

 

Przeprowadzanie badań dostarczy nam wszystkich niezbędnych informacji, aby wprowadzić zmiany, które usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dzięki temu dana organizacja będzie mogła stale się rozwijać oraz wychodzić naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. 

 

Ze względu na szybko zmieniający się rynek konieczne jest posiadanie aktualnych informacji o klientach, konkurencji, a także zachodzących mechanizmach na rynku. Rzetelnie zebrane dane zminimalizują ryzyko niepowodzeń prowadzonego biznesu. Pamiętajmy jednak, że nie tylko ważne jest zbieranie szczegółowych informacji, lecz także umiejętność ich analizy i wdrożenia w życie.

 

Dlaczego warto wybrać ankiety CAWI?

 

Ankiety CAWI są bez wątpienia najczęściej wybieraną metodą badawczą w czasie epidemii COVID-19. Ze względu na swoje cechy oraz możliwości właściciele przedsiębiorstw mogą je przeprowadzać, przestrzegając obecnych ograniczeń związanych z pandemią. Program SurvGo™ jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na gotowe narzędzia do przeprowadzania ankiet CAWI. Do największych zalet ankiet online zalicza się:

 

1. Prosty i szybki sposób tworzenia kwestionariusza ankiety CAWI

 

Dzięki SurvGo™ przygotowanie kwestionariusza do ankiety internetowej nigdy nie było prostsze. Posiadając ściśle określony cel badania oraz dobrze przygotowane pytania można w kilka minut wprowadzić je do programu oraz utworzyć odpowiednią ankietę.

 

Ze względu na dostępne różnorodne funkcje można np. zdecydować, ile pytań wyświetli się respondentowi w tym samym czasie. Pytania należy pogrupować oraz umieścić w odpowiedniej kolejności – od najbardziej ogólnych do najbardziej szczegółowych.

 

2. Możliwość zbierania informacji zwrotnych w szybki sposób

 

Zaletą zbierania informacji poprzez ankiety online jest krótki czas ich realizacji. Badania internetowe są udostępniane wszystkim potencjalnym respondentom w tym samym czasie. Powoduje to, że wiele osób może wypełniać je równocześnie, co wpływa na krótki czas zbierania odpowiedzi zwrotnych.

 

W przypadku ankiet PAPI bądź też CATI czas zbierania informacji od respondentów jest zdecydowanie dłuższy, gdyż w danym czasie tylko kilka osób może uczestniczyć w ankiecie. Ilość ankietowanych respondentów w tym samym czasie jest zależna od ilości ankieterów.

 

3. Ankiety CAWI – pośrednia metoda badawcza

 

Ankiety CAWI są pośrednią metodą badań rynku. Oznacza to, iż osoby wypełniające ankiety online udzielają odpowiedzi bez kontaktu z ankieterem. Jest to duży atut badań internetowych, w szczególności w czasie pandemii COVID-19. Ze względu na ograniczania związane z przemieszczaniem się wiele działań zostało przeniesionych do Internetu, w tym badania rynku. Respondenci biorący udział w ankiecie online mogą wypełnić ją w dogodnym dla siebie miejscu oraz czasie.

 

4. Niski koszt przeprowadzania ankiet online

 

W czasie pandemii wiele przedsiębiorstw przeniosło swoje działania do Internetu. Duża część firm musiała się przebranżowić bądź zmienić zakres oferowanych usług. Przed podjęciem ważnych decyzji warto zebrać wiedzę na temat mikro i makro otoczenia firmy. Jedną z metod pozyskiwania takiej wiedzy są badania rynku.

 

Ankiety online są najtańszą dostępną opcją do przeprowadzania badań rynku dobrej jakości, co jest bardzo istotne w czasie kryzysu. Korzystając z SurvGo™, można stworzyć badanie skierowane do konkretnej grupy respondentów, dzięki charakterystyce próby.

 

5. Wiele możliwości programu do ankiet CAWI

 

Dostęp do programu SurvGo™ umożliwia właścicielom firm przygotowanie angażujących ankiet CAWI. Korzystając z tego narzędzia, osoby zarządzające organizacją mogą skorzystać z różnorodnych typów pytań, jak:


 

 • pytania otwarte
 • pytania zamknięte jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru
 • pytania z wykorzystaniem skali
 • pytania NPS
 • pytania z plikiem multimedialnym (wideo, audio)
 • pytania macierzowe

 

Zastosowanie tych oraz innych typów pytań umożliwi zrealizowanie zaawansowanych badań. Umieszczenie w tekście zróżnicowanych pytań może zaciekawić respondenta, co pozytywnie wpłynie na liczbę uzyskanych odpowiedzi zwrotnych.

 

Korzystając z programu SurvGo™, mamy dostęp do około dwudziestu typów pytań. Możemy także zastosować pytania warunkowe, które wpłyną na przebieg ankiety. Wyświetlane pytania będą, więc uzależnione od udzielonych przez respondenta odpowiedzi.

 

6. Szybka analiza zebranych danych

 

Niewątpliwym atutem ankiet online jest także szybka analiza uzyskanych informacji. Korzystając z programu SurvGo™, wszystkie zbierane odpowiedzi są umieszczane w jednej bazie danych. Dzięki temu łatwiej jest przeanalizować zebrane wyniki oraz stworzyć graficzne wykresy obrazujące panującą sytuację i poglądy respondentów.

 

Korzystanie z ankiet CAWI pozwala zaoszczędzić dużą ilość czasu, która może okazać się kluczowa w trakcie podejmowania istotnych decyzji.

 

Zbieranie danych za pomocą paneli konsumenckich

 

Przygotowaną ankietę CAWI można udostępnić respondentom na wiele sposobów. Niezwykle istotne jest zebranie informacji zwrotnych od docelowej grupy osób. Badanie ankietowe można udostępnić w social mediach, czy też za pomocą adresów e-mail. Istnieją jednak też panele badawcze, takie jak Badanie-Opinii.pl.

 

Skorzystanie z tego panelu sprawi, że uzyskamy informacje zwrotne od ściśle określonej grupy osób, co spowoduje, że zebrane dane będą rzetelne, a także będą dobrą podstawą do wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie. Panel Badanie-Opinii.pl posiada ponad 200 tysięcy panelistów, którzy są zróżnicowani pod wieloma względami, jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania, czy poziom wykształcenia.

 

Używając tego panelu, możesz dotrzeć do swojej grupy docelowej, nawet w sytuacji, gdy jest trudno dostępna. Ponadto, paneliści bardzo szybko wypełniają udostępnione im ankiety, co umożliwia podjęcie niemalże natychmiastowych decyzji, gdyż czas w przedsiębiorstwie odgrywa istotną rolę.


Bez względu na wybrany rodzaj badania rynku można uzyskać potrzebne informacje zwrotne. Decydując się na ankiety CAWI przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia SurvGo™, można w szybki sposób zebrać potrzebne informacje, ograniczając nakłady finansowe do minimum. Zebrane dane umożliwią właścicielom firm podejmowanie trafnych decyzji biznesowych, a także pomogą być im o krok przed konkurencją.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego warto wybrać realizację badania rynku metodą CAWI?

Przede wszystkim oznacza to prosty i szybki sposób tworzenia kwestionariusza ankiety CAWI z możliwością wyboru wielu opcji widżetów pytań. Cały proces zbierania informacji zwrotnych jest bardzo sprawny, jak również analiza tych danych. Dodatkowo to zdecydowanie niższe koszta badania w porównaniu do innych metod, gdyż całość procesu nie wymaga nakładu pracy wielu pracowników, a jedynie opracowania i dystrybucji ankiet.

Czym jest Panel Badanie-Opinii?

Badanie-Opinii.pl to narzędzie do ankietyzacji CAWI, gdzie ankiety wypełniane są przez respondentów za pośrednictwem naszej strony internetowej. CBR Biostat wysyła ankiety, które respondent może wypełnić, a za udział w badaniu otrzymuje on punkty, które później może wymienić na pieniądze.

Jakie dane można pozyskać za pomocą ankiety CAWI?

Ankiety CAWI pozwalają pozyskać dane na temat preferencji klientów, opinii na temat oferty i obsługi, zmieniających się potrzeb rynkowych, zachowań konkurencji oraz innych kluczowych informacji związanych z działalnością firmy.

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin