Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!
Spis treści
Jak zwiększyć wskaźnik uzyskiwanych odpowiedzi w badaniach ankietowych? Twórz krótkie badania ankietowe Zastosuj możliwe funkcje Zróżnicuj pytania w badaniach ankietowych Co jeśli mimo wszystko nie znajdziesz odpowiedniej liczby respondentów?

Jak zwiększyć wskaźnik uzyskiwanych odpowiedzi w badaniach ankietowych?

Badania ankietowe są bardzo ważne, gdyż dają nam wiele informacji, lecz nie będziemy mogli przeprowadzić poprawnej analizy danych, jeśli nie zbierzemy minimalnej liczby odpowiedzi. Co, więc zrobić, aby dzięki ankiecie zdobyć wiele informacji, które będą przydatne w trakcie wyciągania wniosków do dalszej pracy?

Twórz krótkie badania ankietowe

Badania ankietowe, które są krótkie są częściej i chętniej wypełniane przez respondentów. Krótkie ankiety nie zajmą respondentom dużo czasu, więc będą mogli je wypełnić w każdej wolnej chwili. Nie muszą czekać, aż będą mieli 30 minut czasu, gdy będą w domu, lecz będą mogli wypełnić badanie ankietowe w wolnej chwili na przykład w czasie przerwy w pracy, w autobusie, czy będąc poza domem. Ważne jest, aby respondenci nie czuli się przytłoczeni w trakcie wypełniania ankiety, gdyż wtedy mogą opuścić sondaż, zanim dojdą do ostatniego pytania. W ten sposób nie uzyskamy pełnych odpowiedzi, które moglibyśmy poddać analizie, gdyż badanie nie będzie całkowicie uzupełnione. Jeśli, więc chcemy zachęcić, jak najwięcej osób do wykonania badania warto stworzyć krótką ankietę, którą chętnie będą wypełniali respondenci. Warto także informować respondentów o szacowanym czasie wypełniania badania, aby wiedział, czy zdąży wypełnić ankietę. Pamiętajmy, aby umieścić w badaniu tylko i wyłącznie pytania, które są niezbędne – nie dodawaj pytań na siłę, gdyż nie będą one pomocne w trakcie wyciągania wniosków, a także zniechęcą respondentów do wypełniania badania ankietowego.

Zastosuj możliwe funkcje

Korzystając i przeprowadzając badania ankietowe warto skorzystać z różnorodnych funkcji. Korzystając właśnie z takich programów, jak SurvGo™ możemy zastosować pytania warunkowe, które polegają na tym, że jeśli respondent odpowie na konkretne pytanie, a jego odpowiedź będzie wykluczała się z kolejnym pytaniem to ono się nie pojawi. W ten sposób respondenci nie będą zdezorientowani, a także zaoszczędzą czas – nie będą mieli poczucia, że zmarnowali swój czas wypełniając nieprofesjonalne przygotowane badania ankietowe. Zastosowanie takich funkcji z pewnością wpłynie na wskaźnik otrzymywanych odpowiedzi, gdyż osoby wypełniające ankiety będą miały poczucie, że ich czas był dobrze wykorzystany.

Zróżnicuj pytania w badaniach ankietowych

Forma pytań z pewnością wpływa na koncentracje respondenta w czasie wypełniania ankiety. Jeśli osoba wypełniająca badanie będzie musiała z rzędu wypełnić 20 pytań jednokrotnego wyboru, które nie będą urozmaicone to respondent może być znudzony wypełnianym ankiety. W takim przypadku osoba wypełniająca badanie ankietowe nie będzie w pełni skoncentrowana, a zaznaczane odpowiedzi nie będą przemyślane, o ile respondent całkowicie nie porzuci badania ankietowego. W celu przeprowadzenia ciekawego badania warto zastosować różne rodzaje pytań na przykład pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru, pytania posiadające listę wyboru, pytania rankingowe, pytania w skali Likerta, a także wiele innych. Jak widać istnieje bardzo dużo form zadawania pytań, więc dlaczego korzystać z tylko jednego formatu? W celu zdobycia większego wskaźnika odpowiedni stosuj różnorodne pytania, które sprawią, że respondent nie będzie znudzony. W ankietach online możemy także umieścić pliki multimedialne, jak filmy, zdjęcia, czy inne. Zastosowanie takich plików w sondażach także może zaciekawić osoby wypełniające badania ankietowe, lecz jest to możliwość, która może być umieszczona tylko w niektórych metodach badawczych. Warto także, aby zamieszczony plik multimedialny dotyczył pytania i był powiązany z tematem wypełnianej ankiety. Istnieje możliwość, że jeśli na przykład zdjęcie przykuje uwagę respondenta to wystąpi prawdopodobieństwo, że poszuka on później informacji na temat przeprowadzanego badania.

Co jeśli mimo wszystko nie znajdziesz odpowiedniej liczby respondentów?

W przypadku, kiedy mimo, że zastosujemy wszystkie elementy, które z pewnością przyczyniają się do zwiększania wskaźnika otrzymywanych odpowiedzi, a nie otrzymamy minimalnej liczby odwiedzi, która jest potrzebna do analizy danych można skorzystać z paneli konsumenckich. Istnieje wiele paneli badawczych posiadających panelistów, którzy wypełniają badania ankietowe w zamian za różnorodne korzyści. Każdy panel jest inny, gdyż różni się pod wieloma względami, jak możliwościami, liczbą respondentów, zróżnicowaniem respondentów, a także szybkością zbierania odpowiedzi. Z pewnością najlepiej skorzystać z panelu, który ma wiele funkcji, a także dużo respondentów wypełniających szybko badania ankietowe. Niektóre panele posiadają nawet ponad 200 000 panelistów, którzy z dużym zaangażowaniem wypełniają udostępniane im badania. Osoba przeprowadzająca badanie sama decyduje ile odpowiedzi chce uzyskać. Osoby wypełniające ankiety wypełniają je, lecz gdy badacz zbierze odpowiednią dla niego liczbę odpowiedzi badanie ankietowe się zamyka i kolejni respondenci nie mogą go już wypełnić. Oczywiście decydując się na przeprowadzenie badania ankietowego możemy wyznaczyć kryteria, które będą musieli spełnić paneliści, aby zakwalifikować się do ankiety. Osoba przeprowadzająca sondaż może zastosować kryteria odnośnie płci, wieku, wykształcenia, dochodu, zainteresować i wielu innych – w zależności od danych, które chcą uzyskać. Paneliści wypełniają badania rzetelnie, gdyż twórcy tego panelu oferują im zachęty, które powodują, że wiele z nich na bieżąco odwiedza panele. Korzystanie z paneli konsumenckich umożliwia zebranie odpowiedniej liczby odpowiedzi.

Każdy, kto przeprowadza badania ankietowe musi liczyć się z tym, że respondenci nie zawsze są chętni do wypełniania ankiet. W celu zwiększenia wskaźnika odpowiedzi warto tworzyć i przeprowadzać krótkie badania, które nie są monotonne. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy nie uda nam się zebrać oczekiwanej liczby odpowiedzi są inne metody uzyskiwania informacji od respondentów, takie jak panele konsumenckie.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co zrobić, gdy nie uzyskałem oczekiwanej liczby odpowiedzi w moim badaniu?

W takim przypadku SurvGo oferuje opcję dokupu respondentów z naszego panelu badawczego, na których będziesz mógł przeprowadzić swoje badanie.

Jakie kryteria charakterystyki próby są dostępne?

W SurvGo metryka może składać się z podziału na: płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania, dochód w gospodarstwie domowym na osobę i rodzaj gospodarstwa domowego. Dwa czynniki są w cenie badania.

Jakie funkcje można zastosować w badaniach ankietowych, aby zwiększyć wskaźnik odpowiedzi?

W badaniach ankietowych warto korzystać z funkcji takich jak pytania warunkowe, które dostosowują kolejne pytania do odpowiedzi respondentów, co sprawia, że badanie jest bardziej zrozumiałe i atrakcyjne. Można także użyć różnych form pytań, takich jak pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, rankingowe itp., aby uniknąć monotoniczności badania.

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin