Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!
Spis treści
Ankiety – dlaczego warto je zaplanować Planowanie ankiet ma znaczenie Niezbędne informacje planowania ankiety

Ankiety – dlaczego warto je zaplanować

Istnieje wiele powodów, dla których warto przeprowadzić ankietę, od poprawy jakości usług i produktów dla klientów, aż po poprawienie warunków pracy. Niezależnie jednak od powodów przeprowadzania ankiety, każde badanie musi być przeprowadzone we właściwy sposób, abyś mógł w pełni wykorzystać zainwestowany czas i pieniądze.

Planowanie ankiet ma znaczenie

Od etapu przygotowań, czyli tego, czego chcesz się dowiedzieć i do kogo chcesz dotrzeć, po etap realizacji, czyli stworzenie kwestionariusza, wybór pytań i kanałów dystrybucji. Przed rozpoczęciem badania należy przemyśleć wiele kwestii, dlatego tak ważne jest posiadanie planu badania. Proces planowania ankiety jest niezwykle ważny, w przeciwnym razie możesz ryzykować, że stworzysz zbyt rozbudowaną ankietę, która nie będzie miała kontroli nad przebiegiem badania, co w rezultacie doprowadzi do niskiego poziomu zaangażowania i wyników, z których nie będziesz w stanie wyciągnąć wszystkich użytecznych wniosków. W przeciwieństwie do tego, posiadanie efektywnego planu badania pomoże Ci skupić się na celach i zadaniach, zaplanować realizację badania, w tym wszystkie kroki związane z jego przeprowadzeniem oraz przygotować się do analizy danych. Dzięki temu będziesz w najlepszej pozycji do uzyskania danych, które odpowiedzą na to, czego chciałeś się dowiedzieć i pomogą Ci podjąć właściwe decyzje i działania.

Niezbędne informacje planowania ankiety

Jeśli chodzi o podstawy planowania i projektowania ankiety, istnieje kilka podstawowych, ale istotnych kroków, które pomogą Ci uniknąć niektórych pułapek, a jednocześnie zmaksymalizować szanse na sukces. Oto kilka podstawowych kroków podczas przeprowadzania ankiety, o których powinieneś pomyśleć:

  • Cele i zadania ankiety - może to być zaskakujące, ale wciąż istnieją firmy, które tworzą i wysyłają ankiety, nie mając pełnej jasności co do tego, czego chcą się dowiedzieć. Bez tej jasności, kiedy otrzymasz z powrotem swoje dane, będzie bardzo trudno wiedzieć, co powinieneś mierzyć i jaką wartość w rezultacie przynoszą Ci uzyskane odpowiedzi. W przeciwieństwie do tego, z ustalonymi celami i zadaniami, nie tylko Twoje badanie będzie bardziej zorganizowane i skoncentrowane, ale także będziesz miał znacznie większą jasność co do celu badania, tego co powinieneś mierzyć, a następnie jak skutecznie udało Ci się osiągnąć swoje cele. Podczas gdy cele pomagają Ci określić ogólny projekt badania - czyli to, czego chcesz się dowiedzieć - cele dzielą je na mierzalne etapy badania, które musisz zrealizować, aby osiągnąć je. Dlatego ważne jest, aby od samego początku mieć jasność co do ustalonych zamiarów, jeśli chcesz, aby Twoja ankieta była skoncentrowana i podążała w dobrym kierunku.
  • Specyfika grupy docelowej - o ile grupa docelowa może wydawać się oczywista, np. jeśli Twoja firma poszukuje nowego rynku, odbiorcami ankiety będą konsumenci, o tyle jeśli Twoja organizacja przeprowadza ankietę wśród pracowników, jej adresatami będą pracownicy. Możliwe jest dodatkowe uszczegółowienie grupy docelowej. Na przykład, jeśli prowadzisz badania rynkowe i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak różne grupy używają określonego produktu z Twojego portfolio, musisz ukształtować swoją ankietę i pytania tak, aby na etapie analizy łatwiej było dokonać segmentacji wyników i zbadać, czy różne czynniki demograficzne, takie jak wiek, wykształcenie i dochody, mogą mieć wpływ na to, jak różne grupy używają Twojego produktu. Jeśli nie wiesz, jak znaleźć odpowiednią grupę respondentów możesz skorzystać z panelów badawczych, takich jak Panel Badanie-Opinii.pl. Posiada on ponad 200 tysięcy panelistów, którzy są bardzo zróżnicowani i posiadają różne profile demograficzne. Dzięki skorzystaniu z panelu konsumenckiego zbierzesz w szybki sposób potrzebne informacje do dalszej analizy.
  • Wielkość próby to kolejny kluczowy krok w procesie tworzenia ankiety, który musisz uwzględnić, ponieważ jeśli jest ona zbyt mała, może to mieć negatywny wpływ na dokładność i wiarygodność wyników badania. Jeśli chodzi o ankietę online, wielkość próby odnosi się do faktycznej liczby wypełnionych odpowiedzi, które generuje Twoja ankieta. Badanie całej populacji docelowej jest po prostu niewykonalne, ze względu na dużą ilość osób, które w niej występują. Dlatego też, badając próbę tej populacji, pomagamy badaczom odkryć pewne spostrzeżenia i wysnuć przypuszczenia na temat zachowań i opinii większej populacji docelowej. Warto jednak podkreślić, że niezależnie od wielkości próby badawczej, którą ostatecznie wybierzesz, grupa ta musi dokładnie reprezentować większą populację docelową, jeśli ma przynieść ważne odpowiedzi w badaniu. Ważne jest, abyś spróbował obliczyć właściwą wielkość próby dla Twoich potrzeb, ponieważ jeśli próba składała się ze zbyt małej liczby odpowiedzi, Twoje dane mogą nie być reprezentatywne dla populacji docelowej - co sprawi, że wyniki będą zarówno niedokładne, jak i nieprzydatne w procesie podejmowania decyzji. Jeśli nie wiesz, jak wybrać swoją grupę reprezentatywną warto skorzystać z usług firm, które zajmują się jej znajdywaniem i przeprowadzaniem ankiet. Z pewnością taką instytucją jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, którego eksperci zajmują się realizacją badań – poszczególnymi etapami, a także całością. Korzystając z takich usług możemy być pewni, że grupa reprezentatywna została dobrze wybrana, a otrzymane wyniki będą rzetelne do dalszej analizy.
  • Liczba i wybór pytań - jeśli chodzi o liczbę pytań w ankiecie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy to od rodzaju ankiety, jej celu i zaangażowania respondentów w jej wypełnienie. Ponieważ różne typy pytań mogą wymagać dłuższego czasu na wypełnienie, szczególnie pytania otwarte w porównaniu do zamkniętych, najlepiej jest mierzyć ankietę na podstawie czasu potrzebnego na jej wypełnienie, a nie liczby pytań. Generalnie nie chcesz, aby czas wypełniania ankiety przekraczał 15 minut, co możesz łatwo sprawdzić, przeprowadzając test na próbie respondentów. Jeśli chodzi o wybór pytań, będzie on podyktowany tym, czego chcesz się dowiedzieć i czy stosujesz ilościowe, czy jakościowe podejście do badania.
  • Metody dystrybucji - niezależnie od tego, czy chcesz wysłać ankietę dotyczącą doświadczeń klienta, czy ankietę, która pomoże Ci w badaniach rynkowych, a może chcesz dotrzeć do określonej grupy odbiorców biznesowych lub konsumenckich. Niezależnie od rodzaju ankiety lub grupy docelowej, do której chcesz dotrzeć, musisz zastanowić się nad kanałami dystrybucji, które wykorzystasz do jej wysłania, ponieważ różne podejścia zazwyczaj sprawdzają się lepiej w przypadku różnych typów ankiet i grup odbiorców.

Przedstawione informacje powinny przekonać każdego, że planowanie ankiet jest bardzo ważne. Planować i przeprowadzać badania możemy samodzielnie, bądź korzystając z usług takich przedsiębiorstw, jak Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® w zależności od posiadanej wiedzy, czasu, a także nakładów finansowych.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak przeprowadzić badanie ankietowe na konsumentach w panelu badawczym?

Pierwszym krokiem jest stworzenie kwestionariusza ankiety, wybierając ankietę z zakupioną bazą respondentów. Następnie wybierz próbę badawczą oraz charakterystykę ankietowanych. Ostatni Twój krok to opłacenie zamówienia. Resztą zajmują się nasi eksperci, a wyniki możesz doglądać na bieżąco w zakładce “Przegląd odpowiedzi”.

Na co warto zwrócić uwagę przy planowaniu kwestionariusza ankiety?

Przede wszystkim należy mieć na uwadze: cele i zadania naszej ankiety, specyfikację grupy docelowej, wielkość próby, liczbę i rodzaje pytań oraz metodę dystrybucji.

Dlaczego warto wybierać ankiety online?

Ankiety online są popularne ze względu na swoją wygodę i dostępność. Są one przeprowadzane w różnych dziedzinach, takich jak badania rynku, naukowe czy edukacyjne, i przyciągają zarówno przedsiębiorców, badaczy, jak i studentów.

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin