Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!

Realizacje

Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

"Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat w marcu 2023 r. realizowało badanie na grupie docelowej pracowników wiedzy (osoby z wyższym wykształceniem, których praca wymaga wykształcenia i wiedzy specjalistycznej). Do szczegółowych obowiązków Biostat należały: konsultacja kwestionariusza i opracowanie aplikacji na jego podstawie, realizacja badań ilościowych, przekazanie wyników w formie bazy odpowiedzi."
 

rozwiń
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

"Zespół Biostat z powodzeniem, rzetelnie i w krótkim terminie zrealizował wymagającą usługę badawczą w ramach projektu „Cyfrowi przedsiębiorcy w Przemyśle 4.0. Kluczowy mechanizm nowej trajektorii regionów przemysłowych?” dostarczając wartościowych wyników do analiz."

rozwiń
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński

"Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat realizuje usługę bilansu kompetencji w wykorzystaniem narzędzia informatycznego dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projekty UNIWERSYTET 2.0 - STREFA KARIERY."

rozwiń
PGNiG
PGNiG

PGNiG SA nawiązało współpracę z firmą Biostat w sprawie prowadzenia badania poziomu zadowolenia pracowników z usług wewnętrznych. Wysoka ocena współpracy w 2021 roku zdecydowała o ponowieniu zapytania ofertowego do Biostatu.

rozwiń
Final
Final

"Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat w pełni wywiązało się z realizacji zlecenia. Do szczegółowych obowiązków Biostat należało: przygotowanie metodologiii i kwestionariusza badawczego, poprowadzenie kampanii informacyjnej na temat badania wśród pracowników, analiza wyników badania oraz sporządzenie opracowań podsumowujących zebrane wyniki."

rozwiń
Sedlak & Sedlak
Sedlak & Sedlak

Z Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat realizujemy ankiety metodą CATI. "Ze strony Biostat możemy liczyć, nie tylko na zebranie danych ale również pomoc w decyzji dot. doboru próby czy konsultacje brzmienia kwestionariuszy wywiadu".

rozwiń
Fundacja Start Tango
Fundacja Start Tango

Fundacja Start Tango dziękuje za okazaną pomoc w tworzeniu, wdrożeniu i realizacji ankiety badającej skalę przemocy wobec kobiet w środowisku pracy. Szczególne podziękowania za zapewnienie anonimowości i bezpieczeństwa respondentkom.

rozwiń
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Łódzki

"Dziękujemy za współpracę przy realizcji badań CAWI na temat: Różnorodność a praca zdalna - problemy i wyzwania. Podczas naszych kontkatów wykazaliście się Państwo serdecznością, uprzejmością, cierpliwością i troską o klienta. Dodam, że mieliśmy już wcześniej okazję skorzystania z Państwa usług. W obu przypadkach - teraz i poprzednio - współpraca z Wami okazała się korzystna i przebiegała w życzliwej atmosferze.

rozwiń
Politan
Politan

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wieloletniej już współpracy i uważamy firmę Biostat za godnego zaufania i polecenia usługodawcę. W ostatnich dwóch latach firma Biostat przeprowadziła dla nas 3 badania ankietowe."

rozwiń
AGH
AGH

"Niniejszym zaświadcza się, że firma Biostat sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku realizuje dla AGH bilans kompetencji w ramach projektu "Znitegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie". Usługa jest zrealizowana należycie, zgodnie z zawartą umową, w sposób profesjonalny, z zachowaniem dbałości o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny."

rozwiń
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

"Z przyjemnością mogę polecić współpracę z firmą BIOSTAT Sp. z o.o., która przeprowadziła badanie konsumenckie, jako rzetelnym, terminowym i otwartym na współpracę parterem biznesowym. Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom profesjonalizmu i rzetelności pracowników oraz elastyczność względem potrzeb zamawiającego."

rozwiń
Polski Instytut Ekonomiczny
Polski Instytut Ekonomiczny

"Firma Biostat Sp. z o.o. wywiązała się z powierzonych jej zadań rzetelnie, profesjonalnie i terminowo, wykazując się dużą dyspozycyjnością i elastycznością na etapie konsultowania kwestionariusza oraz sprawną komunikacją w sprawach formalnych i merytorycznych. W ramach projektu "Badanie opinii konsumentów dotyczące ich czasu wolnego, firma badawcza Biostat SP. z o.o. realizowała prace w zakresie realizacji badań ankietowych, które w szczególności objęły przeprowadzenie badań ankietowych techniką CATI na próbie N=1000 osób zróżnicowanych ze względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania."

rozwiń
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Potwierdzamy, że usługi dostępu do baz respondentów wraz z narzędziem do przeprowadzania badań metodą CAWI zostały wykonane należycie, zgodnie z zapisami umowy i terminowo. 

rozwiń
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

"Firma BIOSTAT realizowała badania ilościowe m.in. do następujących projektów naukowo badawczych: projektowanie produktów zintegrowanychw z uwzględnieniem potrzeb i wymagań konsumentów, kreatywne modułowe opakowania na produkty typu snack oraz systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności oraz jej opakowań. Profesjonalizm usług to cecha, którą stawia na pierwszym miejscu."

rozwiń
KGHM Polska Miedź
KGHM Polska Miedź

„Firma BioStat zrealizowała dla nas: zogniskowane wywiady grupowych (FGI), badanie ankietowe, analizę danych ilościowych i jakościowych, opracowanie raportów oraz opracowanie prezentacji danych. Badani zostało wykonane rzetelnie, terminowo, spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego”

rozwiń
ZPUE
ZPUE

„Potwierdzam, że firma wykonała pracę rzetelnie i terminowo. Pracownicy wykazali się profesjonalizmem, a przekazany raport i prezentacja, były zgodne z naszymi oczekiwaniami.”

rozwiń
Etisoft
Etisoft

„Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z naszymi wymogami określonymi w umowie oraz z należytą starannością i profesjonalizmem. Zlecona praca wykonana została rzetelnie i była przyjęta bez zastrzeżeń. Raport z badania przygotowano czytelnie i przejrzyście.”

rozwiń
Volkswagen Bank
Volkswagen Bank

„Opracowanie raportu ewaluacji, w zakresie analizy testów wiedzy, analizy ankiet satysfakcji, analizy przyrostu kompetencji menadżerskich i niemenadźerskich oraz badania ankietowego(CAWI) został przygotowany w sposób czytelny i przejrzysty zgodnie z harmonogramem określonym w umowie”

rozwiń
DB Shenker
DB Shenker

„Firma Biostat realizowała badania opinii pracowników. Badaniem objęto sześć tysięcy pracowników, a całe badanie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób. Przygotowany raport i prezentacja z badania dla poszczególnych działów zostały wykonane rzetelnie i terminowo.”

rozwiń
NGK
NGK

„Współpraca przy projektach związanych z badaniem opinii i satysfakcji pracowników NGK Ceramics Polska Sp. z o.o., była odebrana pozytywnie, zadania realizowane były sprawnie i terminowo. Z przyjemnością potwierdzamy profesjonalną obsługę, elastyczność firmy oraz szybkość wykonania zlecenia.”

rozwiń
Instytut Lotnictwa
Instytut Lotnictwa

„Zadanie powierzone Firmie Biostat, zostało wykonane rzetelnie i terminowo, a uzyskane wyniki badania okazały się kluczowe w procesie decyzyjnym. Potwierdzamy profesjonalną i fachową obsługę procesu badawczego oraz skoncentrowanie na potrzebach klienta.”

rozwiń
Badanie opinii klientów śląskich JST – Silesia Benchmarking
Śląski Związek Gmin i Powiatów
Badanie opinii klientów śląskich JST – Silesia Benchmarking
Śląski Związek Gmin i Powiatów

Projekt pn. „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych” zrealizowaliśmy w 2014 roku. Obejmował on ankietowe badanie opinii klientów urzędów gmin, powiatów i miast na prawach powiatu, a jego cel stanowiło pozyskanie społecznej oceny sposobu organizacji i jakości świadczonych w tych jednostkach usług...

rozwiń
Badanie satysfakcji z jakości życia w Toruniu
Urząd Miasta Torunia
Badanie satysfakcji z jakości życia w Toruniu
Urząd Miasta Torunia

Na przełomie roku 2012 i 2013 zrealizowaliśmy projekt pn. „Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu – edycja 2012”. Wpisująca się w projekt ankietyzacja miała na celu ustalenie stopnia, w jakim mieszkańcy Torunia są zadowoleni z życia w mieście...

rozwiń
Monitoring losów studentów Politechniki Śląskiej
Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej
Monitoring losów studentów Politechniki Śląskiej
Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej

W sierpniu 2017 roku przygotowaliśmy aplikację do ankietyzacji internetowej, dedykowaną monitorowaniu zawodowych losów absolwentów Politechniki Śląskiej. Oprogramowanie wykorzystano w projekcie pn. „Biuro Karier Studenckich - laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”...

rozwiń
Badanie satysfakcji pracowników Urzędu KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Badanie satysfakcji pracowników Urzędu KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Na przełomie 2014 i 2015 roku przeprowadzaliśmy kompleksowe badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. UKNF jest instytucją, za pośrednictwem której Komisja Nadzoru Finansowego i Przewodniczący KNF realizują zadania w obszarze państwowego nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce...

rozwiń
TIM
TIM

Dziękujemy za możliwość skorzystania z platformy oraz Testów Kompetencyjnych SurvGo. Jest to pierwsze takie narzędzie, które wykorzystujemy w naszej organizacji i już po pierwszym miesiącu możemy stwierdzić, że bardzo pomaga nam w trafnym określeniu kompetencji kandydatów na dane stanowiska, przy pogłębionym wywiadzie, jakim jest rozmowa rekrutacyjna.
Z przyjemnością będziemy nadal zgłębiać to narzędzie.

rozwiń
© Copyright 2023, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin