Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!

Realizacje

Onesano
Onesano

Razem z SurvGo przeprowadziliśmy już kilkukrotne badanie konsumenckie i zdecydowanie możemy polecić korzystanie z możliwości tej platformy. Jest to bardzo prosty, wygodny i szybki sposób, aby poznać opinie swoich klientów. Szeroki wybór gotowych szablonów oraz gama przydatnych funkcji pozwoliły nam każdorazowo stworzyć ankietę doskonale dopasowaną do aktualnych potrzeb. Bardzo miłym akcentem do zakupionej usługi była kompleksowa weryfikacja merytoryczna każdego z pytań ankiety, podczas której mieliśmy możliwość wyjaśnienia wszystkich wątpliwych kwestii oraz wprowadzenie niezbędnych zmian i korekt.

rozwiń
Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

"Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat w marcu 2023 r. realizowało badanie na grupie docelowej pracowników wiedzy (osoby z wyższym wykształceniem, których praca wymaga wykształcenia i wiedzy specjalistycznej). Do szczegółowych obowiązków Biostat należały: konsultacja kwestionariusza i opracowanie aplikacji na jego podstawie, realizacja badań ilościowych, przekazanie wyników w formie bazy odpowiedzi."
 

rozwiń
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

"Zespół Biostat z powodzeniem, rzetelnie i w krótkim terminie zrealizował wymagającą usługę badawczą w ramach projektu „Cyfrowi przedsiębiorcy w Przemyśle 4.0. Kluczowy mechanizm nowej trajektorii regionów przemysłowych?” dostarczając wartościowych wyników do analiz."

rozwiń
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński

"Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat realizuje usługę bilansu kompetencji w wykorzystaniem narzędzia informatycznego dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projekty UNIWERSYTET 2.0 - STREFA KARIERY."

rozwiń
PGNiG
PGNiG

PGNiG SA nawiązało współpracę z firmą Biostat w sprawie prowadzenia badania poziomu zadowolenia pracowników z usług wewnętrznych. Wysoka ocena współpracy w 2021 roku zdecydowała o ponowieniu zapytania ofertowego do Biostatu.

rozwiń
Final
Final

"Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat w pełni wywiązało się z realizacji zlecenia. Do szczegółowych obowiązków Biostat należało: przygotowanie metodologiii i kwestionariusza badawczego, poprowadzenie kampanii informacyjnej na temat badania wśród pracowników, analiza wyników badania oraz sporządzenie opracowań podsumowujących zebrane wyniki."

rozwiń
Sedlak & Sedlak
Sedlak & Sedlak

Z Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat realizujemy ankiety metodą CATI. "Ze strony Biostat możemy liczyć, nie tylko na zebranie danych ale również pomoc w decyzji dot. doboru próby czy konsultacje brzmienia kwestionariuszy wywiadu".

rozwiń
Fundacja Start Tango
Fundacja Start Tango

Fundacja Start Tango dziękuje za okazaną pomoc w tworzeniu, wdrożeniu i realizacji ankiety badającej skalę przemocy wobec kobiet w środowisku pracy. Szczególne podziękowania za zapewnienie anonimowości i bezpieczeństwa respondentkom.

rozwiń
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Łódzki

"Dziękujemy za współpracę przy realizcji badań CAWI na temat: Różnorodność a praca zdalna - problemy i wyzwania. Podczas naszych kontkatów wykazaliście się Państwo serdecznością, uprzejmością, cierpliwością i troską o klienta. Dodam, że mieliśmy już wcześniej okazję skorzystania z Państwa usług. W obu przypadkach - teraz i poprzednio - współpraca z Wami okazała się korzystna i przebiegała w życzliwej atmosferze.

rozwiń
Politan
Politan

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wieloletniej już współpracy i uważamy firmę Biostat za godnego zaufania i polecenia usługodawcę. W ostatnich dwóch latach firma Biostat przeprowadziła dla nas 3 badania ankietowe."

rozwiń
AGH
AGH

"Niniejszym zaświadcza się, że firma Biostat sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku realizuje dla AGH bilans kompetencji w ramach projektu "Znitegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie". Usługa jest zrealizowana należycie, zgodnie z zawartą umową, w sposób profesjonalny, z zachowaniem dbałości o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny."

rozwiń
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

"Z przyjemnością mogę polecić współpracę z firmą BIOSTAT Sp. z o.o., która przeprowadziła badanie konsumenckie, jako rzetelnym, terminowym i otwartym na współpracę parterem biznesowym. Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom profesjonalizmu i rzetelności pracowników oraz elastyczność względem potrzeb zamawiającego."

rozwiń
Polski Instytut Ekonomiczny
Polski Instytut Ekonomiczny

"Firma Biostat Sp. z o.o. wywiązała się z powierzonych jej zadań rzetelnie, profesjonalnie i terminowo, wykazując się dużą dyspozycyjnością i elastycznością na etapie konsultowania kwestionariusza oraz sprawną komunikacją w sprawach formalnych i merytorycznych. W ramach projektu "Badanie opinii konsumentów dotyczące ich czasu wolnego, firma badawcza Biostat SP. z o.o. realizowała prace w zakresie realizacji badań ankietowych, które w szczególności objęły przeprowadzenie badań ankietowych techniką CATI na próbie N=1000 osób zróżnicowanych ze względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania."

rozwiń
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Potwierdzamy, że usługi dostępu do baz respondentów wraz z narzędziem do przeprowadzania badań metodą CAWI zostały wykonane należycie, zgodnie z zapisami umowy i terminowo. 

rozwiń
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

"Firma BIOSTAT realizowała badania ilościowe m.in. do następujących projektów naukowo badawczych: projektowanie produktów zintegrowanychw z uwzględnieniem potrzeb i wymagań konsumentów, kreatywne modułowe opakowania na produkty typu snack oraz systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności oraz jej opakowań. Profesjonalizm usług to cecha, którą stawia na pierwszym miejscu."

rozwiń
KGHM Polska Miedź
KGHM Polska Miedź

„Firma BioStat zrealizowała dla nas: zogniskowane wywiady grupowych (FGI), badanie ankietowe, analizę danych ilościowych i jakościowych, opracowanie raportów oraz opracowanie prezentacji danych. Badani zostało wykonane rzetelnie, terminowo, spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego”

rozwiń
ZPUE
ZPUE

„Potwierdzam, że firma wykonała pracę rzetelnie i terminowo. Pracownicy wykazali się profesjonalizmem, a przekazany raport i prezentacja, były zgodne z naszymi oczekiwaniami.”

rozwiń
Etisoft
Etisoft

„Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z naszymi wymogami określonymi w umowie oraz z należytą starannością i profesjonalizmem. Zlecona praca wykonana została rzetelnie i była przyjęta bez zastrzeżeń. Raport z badania przygotowano czytelnie i przejrzyście.”

rozwiń
Volkswagen Bank
Volkswagen Bank

„Opracowanie raportu ewaluacji, w zakresie analizy testów wiedzy, analizy ankiet satysfakcji, analizy przyrostu kompetencji menadżerskich i niemenadźerskich oraz badania ankietowego(CAWI) został przygotowany w sposób czytelny i przejrzysty zgodnie z harmonogramem określonym w umowie”

rozwiń
DB Shenker
DB Shenker

„Firma Biostat realizowała badania opinii pracowników. Badaniem objęto sześć tysięcy pracowników, a całe badanie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób. Przygotowany raport i prezentacja z badania dla poszczególnych działów zostały wykonane rzetelnie i terminowo.”

rozwiń
NGK
NGK

„Współpraca przy projektach związanych z badaniem opinii i satysfakcji pracowników NGK Ceramics Polska Sp. z o.o., była odebrana pozytywnie, zadania realizowane były sprawnie i terminowo. Z przyjemnością potwierdzamy profesjonalną obsługę, elastyczność firmy oraz szybkość wykonania zlecenia.”

rozwiń
Instytut Lotnictwa
Instytut Lotnictwa

„Zadanie powierzone Firmie Biostat, zostało wykonane rzetelnie i terminowo, a uzyskane wyniki badania okazały się kluczowe w procesie decyzyjnym. Potwierdzamy profesjonalną i fachową obsługę procesu badawczego oraz skoncentrowanie na potrzebach klienta.”

rozwiń
Badanie opinii klientów śląskich JST – Silesia Benchmarking
Śląski Związek Gmin i Powiatów
Badanie opinii klientów śląskich JST – Silesia Benchmarking
Śląski Związek Gmin i Powiatów

Projekt pn. „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych” zrealizowaliśmy w 2014 roku. Obejmował on ankietowe badanie opinii klientów urzędów gmin, powiatów i miast na prawach powiatu, a jego cel stanowiło pozyskanie społecznej oceny sposobu organizacji i jakości świadczonych w tych jednostkach usług...

rozwiń
Badanie satysfakcji z jakości życia w Toruniu
Urząd Miasta Torunia
Badanie satysfakcji z jakości życia w Toruniu
Urząd Miasta Torunia

Na przełomie roku 2012 i 2013 zrealizowaliśmy projekt pn. „Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu – edycja 2012”. Wpisująca się w projekt ankietyzacja miała na celu ustalenie stopnia, w jakim mieszkańcy Torunia są zadowoleni z życia w mieście...

rozwiń
Monitoring losów studentów Politechniki Śląskiej
Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej
Monitoring losów studentów Politechniki Śląskiej
Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej

W sierpniu 2017 roku przygotowaliśmy aplikację do ankietyzacji internetowej, dedykowaną monitorowaniu zawodowych losów absolwentów Politechniki Śląskiej. Oprogramowanie wykorzystano w projekcie pn. „Biuro Karier Studenckich - laboratorium kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”...

rozwiń
Badanie satysfakcji pracowników Urzędu KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Badanie satysfakcji pracowników Urzędu KNF
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Na przełomie 2014 i 2015 roku przeprowadzaliśmy kompleksowe badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. UKNF jest instytucją, za pośrednictwem której Komisja Nadzoru Finansowego i Przewodniczący KNF realizują zadania w obszarze państwowego nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce...

rozwiń
TIM
TIM

Dziękujemy za możliwość skorzystania z platformy oraz Testów Kompetencyjnych SurvGo. Jest to pierwsze takie narzędzie, które wykorzystujemy w naszej organizacji i już po pierwszym miesiącu możemy stwierdzić, że bardzo pomaga nam w trafnym określeniu kompetencji kandydatów na dane stanowiska, przy pogłębionym wywiadzie, jakim jest rozmowa rekrutacyjna.
Z przyjemnością będziemy nadal zgłębiać to narzędzie.

rozwiń
© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin