Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!

Ankieta ewaluacyjna dla rodziców

Przeprowadzanie ewaluacji jest obowiązkowe dla wszystkich placówek oświatowych od 2009r. Poprawne przeprowadzenie ewaluacji pozwala określić efekty nauczania, rodzaj wiedzy posiadanej przez uczniów oraz skonfrontować jakie doświadczenia towarzyszą im podczas procesu nauczania.

Czy uczestniczył/a Pan/i w ostatniej wywiadówce?
Czy podczas pierwszej wywiadówki wychowawca omówił podane zagadnienia?
  Tak Nie Trudno powiedzieć
Zasady funkcjonowania placówki
Zasady oceniania
Program nauczania
Program zajęć dodatkowych
Jak często uczestniczył Pan/i w wywiadówkach?
Co było powodem braku uczestnictwa Pana/i w wywiadówkach?
Proszę ocenić poszczególne elementy placówki.
Poziom nauczania
Poziom bezpieczeństwa
Wyposażenie i przystosowanie klas lekcyjny
Wyposażenie i jakość obiektów sportowych
Czy jest Pan/Pani zadowolony z funkcjonowania placówki oświatowej?
Niezadowolony
Niezadowolony
Trudno powiedzieć
Trudno powiedzieć
Zadowolony
Zadowolony
Jakie zmiany mogłaby wprowadzić placówka?
Inne szablony ankiet online