Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!

Badanie marki pracodawcy

Chcesz uzyskać opinię na temat swojej marki jako potencjalnego pracodawcy w najbliższym regionie? Sprawdź nasz uniwersalny wzór ankiety w programie SurvGo pod nazwą „Badanie marki pracodawcy”. Pozwoli Ci on uzyskać istotne informacje w kwestii znajomości Twojej firmy wśród osób poszukujących zatrudnienia w regionie oraz ocenę funkcjonowania i oferowanych warunków pracy, które mogą skłaniać potencjalnego przyszłego pracownika do aplikacji na stanowiska w Twojej firmie.  

Proszę pomyśleć o pracodawcach z obszaru XYZ w Pana/i regionie, u których mógłby Pan(i) znaleźć zatrudnienie. Poniżej proszę zapisać nazwy wszystkich pracodawców, którzy przychodzą Panu(i) do głowy.
Pracodawca 1
Pracodawca 2
Pracodawca 3
Pracodawca 4
Pracodawca 5
Czasami trudno sobie przypomnieć konkretne marki pracodawców. Poniżej znajdują się wybrane marki pracodawców w obszarze XYZ. Proszę wskazać wszystkie, z którymi się dotychczas Pan(i) zetknął(ęła). Proszę zaznaczyć także marki, które wymienił(a) Pan(i) w poprzednim pytaniu.
Czy spotkał(a) się Pan(i) z jakąkolwiek informacją/opinią o Marce X jako pracodawcy?
Czy spotkał(a) się Pan(i) z jakąkolwiek informacją/opinią o Marce X jako pracodawcy?
Poniżej wymieniona została lista określeń. Na podstawie wrażeń, jakie robią na Panu(i) poszczególni pracodawcy jak oceniłby(aby) Pan(i) każdego z nich pod kątem poniższych cech. Proszę ocenić w skali od 1 (zupełnie niepraw-dziwe) do 5 (w pełni prawdziwe).
Zapewnia przyjazną atmosferę pracy.
  1. Zupełnie nieprawdziwe 2 3 4 5. W pełni prawdziwe 6. Nie wiem/nie potrafię określić
Marka A
Marka B
Marka C
Marka D
Marka E
Marka F
Szanuje wolny czas pracowników.
  1. Zupełnie nieprawdziwe 2 3 4 5. W pełni prawdziwe 6. Nie wiem/nie potrafię określić
Marka A
Marka B
Marka C
Marka D
Marka E
Marka F
Wykracza poza przyjęte schematy działania.
  1. Zupełnie nieprawdziwe 2 3 4 5. W pełni prawdziwe 6. Nie wiem/nie potrafię określić
Marka A
Marka B
Marka C
Marka D
Marka E
Marka F
Oferuje zatrudnienie w stabilnej branży.
  1. Zupełnie nieprawdziwe 2 3 4 5. W pełni prawdziwe 6. Nie wiem/nie potrafię określić
Marka A
Marka B
Marka C
Marka D
Marka E
Marka F
Oferuje stabilne warunki zatrudnienia w długiej perspektywie czasowej.
  1. Zupełnie nieprawdziwe 2 3 4 5. W pełni prawdziwe 6. Nie wiem/nie potrafię określić
Marka A
Marka B
Marka C
Marka D
Marka E
Marka F
Odważnie podejmuje nowe wyzwania.
  1. Zupełnie nieprawdziwe 2 3 4 5. W pełni prawdziwe 6. Nie wiem/nie potrafię określić
Marka A
Marka B
Marka C
Marka D
Marka E
Marka F
Dynamicznie podchodzi do zachodzących na rynku zmian.
  1. Zupełnie nieprawdziwe 2 3 4 5. W pełni prawdziwe 6. Nie wiem/nie potrafię określić
Marka A
Marka B
Marka C
Marka D
Marka E
Marka F
Umożliwia wszechstronny rozwój swoich pracowników.
  1. Zupełnie nieprawdziwe 2 3 4 5. W pełni prawdziwe 6. Nie wiem/nie potrafię określić
Marka A
Marka B
Marka C
Marka D
Marka E
Marka F
Każdy pracownik traktowany jest na równi z innymi.
  1. Zupełnie nieprawdziwe 2 3 4 5. W pełni prawdziwe 6. Nie wiem/nie potrafię określić
Marka A
Marka B
Marka C
Marka D
Marka E
Marka F
Poniżej przedstawione zostały różne aspekty zatrudnienia. Proszę ocenić atrakcyjność pracodawcy A pod względem danego aspektu.
Reputacja/ prestiż firmy
Stabilność zatrudnienia
Możliwość rozwoju zawodowego
Atmosfera pracy
Równowaga między pracą a życiem prywatnym
Wynagrodzenie i benefity
Inne szablony ankiet online
© Copyright 2022, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin