Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!
Spis treści
Badanie rynku branży elektromobilnej – jak zrealizować? Jak przeprowadzić badanie rynku?

Badanie rynku branży elektromobilnej – jak zrealizować?

Na ulicach polskich miast zauważyć można coraz więcej pojazdów elektrycznych. Mowa tu nie tylko o samochodach, z charakterystycznymi zielonymi tablicami rejestracyjnymi, lecz również o innego rodzaju, bardziej kompaktowych pojazdach. Hulajnogi elektryczne i rowery elektryczne, które jeszcze do niedawana widywane były zazwyczaj na ulicach dużych miast, takich jak np.: Warszawa, Kraków, Gdańsk obecnie są już stałym elementem krajobrazu wielu mniejszych miejscowości. Stały się one popularnym prezentem urodzinowym, czy pierwszokomunijnym.

W ostatnich latach możemy zaobserwować również rozwój wypożyczalni tego rodzaju pojazdów. Przed wieloma sklepami, kinami, muzeami można obecnie ujrzeć pozostawione hulajnogi elektryczne. Działają one zazwyczaj na zasadzie „zapłać - jedź - zostaw”. Korzystanie z tego rodzaju usługi może być zatem świetną alternatywą dla korzystania z komunikacji miejskiej, bądź taksówek.

Intensywny rozwój branży pojazdów elektrycznych rodzi pytania o jej dalsze perspektywy. Osoby, które myślą o wejściu na ten rynek  - np. jako właściciele firm wypożyczających pojazdy elektryczne, właściciele stacji ładowania pojazdów elektrycznych – mogą potrzebować badań, które pomogłyby im zweryfikować dokładną sytuację panującą w branży elektromobilnej, jej perspektywy oraz pojawiające się nowe trendy.

 

Jak przeprowadzić badanie rynku?

Badanie rynku nad rozwojem branży – w tym rozwoju branży elektromobilnej – można prowadzić z wykorzystaniem podejścia metodologicznego case study przy zastosowaniu triangulacji metod badania i źródeł pozyskiwania danych.

Podejście metodologiczne case study, określane w Polsce również jako studium przypadku, zakłada dogłębny opis badanego przypadku, spoglądanie na niego z różnych perspektyw, a w konsekwencji dostarczenie jak najpełniejszej wiedzy na jego temat. Niejako z założenia przyjmuje się, że badacz stosując te podejście posługuje się różnymi metodami zbierania danych i wykorzystaniem różnego rodzaju źródeł.

 

Idealne badania branży elektromobilnej należałoby zacząć od zastanowienia się na jakie właściwie pytania chcemy uzyskać odpowiedź? Na tej podstawie tworzymy pytania badawcze, które stanowią podstawę dla dalszych czynności badawczych. Odpowiedź na pytania badawcze stanowi bowiem główny cel podejmowania badań.

Przykładowe pytaniami, które możemy zadać chcąc zbadać branże elektromobilną:

- Jaki procent populacji danego obszaru planuje w najbliższym czasie zakupić pojazd elektryczny?

- Jakie przeszkody stoją na drodze do podjęcia decyzji zakupowej pojazdu elektrycznego?

- Jakie jest prawodawstwo regulujące rozwój branży elektromobilnej w Polsce?

- Jakie są trendy w zakresie powstawania nowych pojazdów elektrycznych?

 

Po ustaleniu listy pytań, na które chcemy uzyskać odpowiedź, możemy przejść do planowania badań. W ramach strategii case study nasze badania możemy rozpocząć od dokonania analizy źródeł danych zastanych dotyczącej tej branży. Mowa tu m.in. o analizie aktów prawnych, strategii, raportów, statystyk udostępnionych przez zewnętrzne podmioty. Tego rodzaju analiza już na wstępie pozwala nam na uzyskanie dużej ilości informacji odnośnie badanego przez nas zagadnienia, przy relatywnie niskich kosztach tego rodzaju badania.

 

Kolejnym etapem realizacji badań może być tzw. etnografia internetowa. Na tym etapie badacz przeszukuje internet. To, co go jednak najbardziej interesuje, to badanie opinii użytkowników internetu wyrażanych na różnych forach dyskusyjnych, czatach, komentarzach pod artykułami branżowymi. Tego rodzaju badania pozwalają dokonać analizy dyskursu i  zaobserwować, jaki jest stosunek, doświadczenia, opinie internautów wobec badanych kwestii. Prowadząc np. badania nad hulajnogami elektrycznymi z forów internetowych i komentarzy pod artykułami branżowymi możemy się dowiedzieć m.in.  jakie modele cieszą się popularnością wśród internautów, jakie wady i zalety danego modelu są przez nich wskazywane, jakie są ich najbliższe plany zakupowe, w jakich sytuacjach używają hulajnogi elektrycznej. Podobnie, prowadząc badania np. badania nad stacjami ładowania pojazdów elektrycznych techniką internetowej etnografii możemy się dowiedzieć np. z jakich ładowarek korzystają użytkownicy pojazdów elektrycznych (szybkie, wolne), jakie cechy stacji ładowania są w ich oczach ważne (np. szybkość ładowania, cena, miła obsługa ze strony personelu, duża liczba stacji, oferta sklepu stacji), oraz na jakie napotykają problemy (np. mała ich ilość na danym obszarze, wolne ładowarki itd.).  Badania typu virtual etnography są zatem świetnym dopełnieniem analizy materiałów zastanych. Również one charakteryzują się relatywnie niskim kosztem, oraz bardzo dużą liczbą informacji, które dzięki nim możemy pozyskać.

 

Kolejnym sposobem pozyskiwania danych w ramach podejścia metodologiczne case study może być przeprowadzenie wywiadów eksperckich. Tego rodzaju wywiady – prowadzone bądź to osobiście z osobą badaną, bądź to za pośrednictwem komunikatorów internetowych z włączoną opcją nagrywania – prowadzone są z osobami, które mają specjalistyczną wiedzę odnośnie interesującej nas problematyki – są np. przedstawicielami branży, naukowcami prowadzącymi badania naukowe na interesujący nas temat. Tego rodzaju badania mogą nam pomóc uzyskać wiedzę fachową, z tzw. „pierwszej ręki”, której pozyskanie w inny sposób jest niemożliwe, bądź bardzo utrudnione.

 

Dopełnieniem badań typu case study nad rozwojem branży elektromobilnej mogą być badania ilościowe. W sposób szczególny ma się tu na myśli badania ankietowe przeprowadzone techniką CAWI, a więc za pomocą ankiety wypełnianej przez użytkowników w internecie. Decydując się na tego rodzaju badania możemy określić charakterystykę doboru próby (np. badamy tylko użytkowników internetu będących właścicielami pojazdów elektrycznych, mieszkających w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców) oraz jej wielkość (np. badamy 1000 osób o takiej charakterystyce). Planując takie badania warto skorzystać z panelu konsumenckiego – a więc udostępnionej przez firmy badawcze bazy zweryfikowanych użytkowników. Przykładem takiego panelu jest badanie-opinii.pl firmy Biostat, w którym znajdziemy ponad 200 tysięcy panelistów, o zróżnicowanych charakterystykach. Ankiety internetowe mogą być skonstruowane na różne sposoby – mogą zawierać zarówno pytania otwarte (panelista udziela pisemnej odpowiedzi), jak i pytania zamknięte (wybór spośród zaproponowanych odpowiedzi). Ankiety online mogą być skonstruowane w taki sposób, iż aby przejść do następnego pytania wymagane jest udzielenie odpowiedzi na pytanie poprzedzające. W ten sposób możemy uniknąć otrzymywania ankiet niewypełnionych, lub jedynie częściowo wypełnionych. Możliwe są także pytania wariantowe – oznacza to, iż następne pytanie w ankiecie zależy od wariantu odpowiedzi, jaki zaznaczył panelista w pytaniu poprzedzającym.

 

Po zakończeniu badań rynku, sporządza się raport, w którym zamieszcza się najważniejsze ustalenia. Raport ten może przybierać różną postać – może to być tradycyjny drukowany raport, może on przybrać formę ebooka, czy prezentacji multimedialnej.

 

W aplikacji do badań SurvGo stworzyliśmy przykładową ankietę badania opinii na temat elektormobilności, którą możesz w łatwy sposób zaimportować do aplikacji.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Do czego można wykorzystać badanie rynku?

Badania rynku pozwalają na zgromadzenie informacji o trendach panujących na rynku, popycie i podaży. Badania rynku wykorzystują zarówno uczestnicy danego rynku jak i przedsiębiorcy rozważający ekspansję na dany rynek.

Ile trwa przeprowadzenie badania rynku?

Czas trwania badania jest zależy od wielu czynników np.sposobie zbierania danych, liczby rekordów, które chcemy zgromadzić. Badanie może więc trwać od 24 godzin do nawet kilku tygodni.

Jakie pytania można zadać w badaniu rynku branży elektromobilnej?

Przykładowe pytania, które można zadać w badaniu to:

-Jaki procent populacji planuje zakup pojazdu elektrycznego w najbliższym czasie?

-Jakie przeszkody utrudniają podjęcie decyzji o zakupie pojazdu elektrycznego?

-Jakie są obecne trendy w zakresie nowych pojazdów elektrycznych?

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin