Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!
Spis treści
Badanie rynku aplikacji mobilnych – jak je przeprowadzić?  Aspekty badań nad rynkiem aplikacji mobilnych Jak przeprowadzić badania nad rynkiem aplikacji mobilnych?

Badanie rynku aplikacji mobilnych – jak je przeprowadzić? 

W ostatnich latach możemy zaobserwować dynamiczny rozwój rynku aplikacji mobilnych. Tylko między początkiem 2020 a 2021 roku liczba użytkowników telefonów komórkowych wzrosła na świecie o 1,8% a liczba użytkowników internetu o 7,3%. W 2021 roku z telefonów komórkowych korzystało na całym świecie ponad 5 miliardów ludzi, a z internetu 4,66 miliarda osób[1]. Z kolei w Polsce, w 2021 roku, 96% dorosłych Polaków korzystało z telefonów komórkowych, z czego 78% posiadało smartfony, a 22% korzystało z klasycznych telefonów komórkowych[2]. Zarówno na świecie, jak i w samej Polsce aplikacje mobilne mogą znaleźć zatem wielu potencjalnych odbiorców. Warto podkreślić, iż tylko w jednym z największych sklepów z aplikacjami mobilnymi w grudniu 2021 roku oferowanych było 4,7 miliona różnych aplikacji, choć w kolejnych miesiącach usuniętych zostało około 1,3 miliona spośród nich – z powodu ich małej wartości lub naruszenia regulaminu[3]. Można zatem stwierdzić, iż na rynku aplikacji mobilnych panuje spora konkurencja. Będąc producentem oprogramowania mobilnego warto rozważyć – najlepiej przed wprowadzeniem aplikacji na rynek - kwestię badań, które będą miały na celu określenie zapotrzebowania użytkowników na proponowany przez nas produkt i ich szczegółowych potrzeb z nim związnych.

Aspekty badań nad rynkiem aplikacji mobilnych

Badania rynku aplikacji mobilnych mogą dotyczyć różnych zagadnień. W ich ramach możemy określić m.in.:

  • Kim są użytkownicy korzystający z aplikacji danego typu (np. jakie grupy użytkowników korzystają z aplikacji do nauki języków, aplikacji muzycznych, aplikacji do czytania książek, aplikacji agregujących oferty sieci handlowych itd.)? Jaki jest ich status społeczno-demograficzny (ile mają lat, jaka jest ich płeć, zarobki, miejsce zamieszkania, zawód itd.)?
  • Jak często użytkownicy korzystają z danego rodzaju aplikacji?
  • Jak dużą opłatę są w stanie ponieść użytkownicy za możliwość korzystania z danej aplikacji lub jej funkcji premium?
  • Jakie jest zainteresowanie użytkowników smartfonów zupełnie nowym rodzajem aplikacji/zupełnie nowymi funkcjonalnościami w ramach już istniejących aplikacji?
  • Z jakich podobnych, w stosunku do tej, którą zamierza się wprowadzić na rynek, aplikacji korzystają użytkownicy? Jakie są powody wyboru tych aplikacji?

Jak widać, zakres tematyczny badań nad rynkiem aplikacji mobilnych może być całkiem duży. Poprawnie zrealizowane badania nad rynkiem aplikacji mobilnych mogą dostarczyć wiedzy, która pozwoli producentowi oprogramowania dostosować je do potrzeb potencjalnych użytkowników w jak największym stopniu. Badania te dają zatem szansę na stworzenie oprogramowania, które będzie się wyróżniać spośród tysięcy innych, często podobnych aplikacji i w ten sposób osiągnie dużą liczbę pobrań i sukces rynkowy.

Jak przeprowadzić badania nad rynkiem aplikacji mobilnych?

Badania nad rynkiem aplikacji mobilnych można przeprowadzić na różne sposoby – z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi badawczych. Mogą one przybrać np. postać badań jakościowych, gdzie głównym narzędziem badawczym jest kwestionariusz wywiadu. Wywiady prowadzone z potencjalnymi użytkownikami aplikacji mobilnej mogą przybrać postać zarówno indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), jak i zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Prowadzenie badań za pomocą metod jakościowych pozwala uzyskać pogłębioną wiedzę od potencjalnych użytkowników odnośnie ich oczekiwań względem aplikacji mobilnej, która ma zostać wprowadzona na rynek. Warto zaznaczyć, iż w przypadku badań jakościowych nie tyle liczy się liczba respondentów, którzy biorą w nich udział, co informacje, które są przez nich przekazywane. W tego rodzaju badaniach może wziąć zatem udział niewielka grupa osób (często wystarczy 10 – 15 respondentów) liczy się jednak to, by chciały się one w maksymalnym stopniu podzielić swoją wiedzą (często ekspercką) i sugestiami w obszarze badanej tematyki.

Innym rodzajem badań są badania ilościowe, w których narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety. Tego rodzaju badania mają z kolei za zadanie przede wszystkim ocenić „natężenie zjawiska” w badanej populacji. Za ich pomocą można określić np. ile osób, które są studentami może być zainteresowanych aplikacją mobilną do nauki języków obcych. Badania takie, dzięki zawartej na początku ankiety metryczce (zawierającej pytania o płeć, wykształcenie, poziom dochodów, miejsce zamieszkania itd.) pozwalają określić profile społeczno-demograficzne osób, które mogą być szczególnie zainteresowane korzystaniem z danego oprogramowania.

Jeszcze inną metodą badań jest analiza danych zastanych – tzw. desk research. Ta metoda opiera się na analizie już istniejących danych statystycznych oraz raportów w poszukiwaniu informacji na temat badanego rynku i panujących na nim trendów. Dzięki niej możemy określić np. jak z biegiem lat zmieniała się liczba użytkowników smartfonów, jakie aplikacje są przez użytkowników najczęściej pobierane, ile czasu spędzają użytkownicy na korzystaniu z aplikacji mobilnych itd.

W ramach pojedynczych badań można również zastosować wszystkie te 3 metody jednocześnie. W ten sposób klient otrzymuje nie tylko pogłębioną wiedzę na temat oczekiwań wobec danej aplikacji, ale również uzyskuje informację dotyczącą tego, jaka liczba odbiorców może być danym produktem potencjalnie zainteresowana.

Sprawdź przygotowaną przez naszych specjalistów przykładową ankietę badania rynku aplikacji mobilnych służących do nauki języków obcych.

 

[1] Zob. https://mobirank.pl/2021/01/28/mobile-i-digital-w-2021-r-522-mld-ludzi-na-swiecie-uzywa-telefonow-komorkowych/

[2] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ze-smartfonow-w-polsce-korzysta-70-proc-doroslych-z-telefonow-komorkowych-96-proc

[3] https://antyweb.pl/google-play-miliony-usunietych-aplikacji

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy dodatkowe opcje są płatne?

Tak, system SurvGo przeznaczony jest do samodzielnej obsługi przez klienta. Dodatkowe opcje np. w postaci obliczeń statystycznych są płatne ze względu na konieczność zaangażowania do nich specjalistów. Więcej informacji na temat dodatkowych opcji znajdziesz w artykule.

Przez przypadek kupiłem dodatkową opcję, co powinienem zrobić?

W przypadku zakupienia przez przypadek dodatkowej opcji należy powiadomić specjalistów telefonicznie ( 533 035 125 ) lub mailowo ( biuro@survgo.com).

Jakie są zalety przeprowadzenia badań nad rynkiem aplikacji mobilnych?

Badania rynku aplikacji mobilnych pozwalają producentom oprogramowania dostosować swoje aplikacje do potrzeb i oczekiwań użytkowników. To natomiast zwiększa szanse na sukces rynkowy i większą liczbę pobrań.

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin