logo-survgo
Aplikacja do ankietyzacji i analizy
Zaloguj się

Dlaczego badania rynku są konieczne dla przedsiębiorstw?

 

Jednym z najcenniejszych aktywów każdej firmy jest jej marka. Tak jak dom potrzebuje mocnych fundamentów, aby pozostać solidnym, tak efektywna strategia marki wymaga dokładnych badań rynkowych. Zdecydowanie zbyt często firmy pomijają proces badania rynku, ponieważ firma twierdzi, że zna już swoich konsumentów. Zrozumienie pragnień i potrzeb odbiorców docelowych wymaga wiele wysiłku. Aby zapobiec takiemu rozłączeniu, firmy muszą najpierw lepiej zrozumieć badania rynku oraz dowiedzieć się, jak i kiedy je stosować.

 

Co to jest badanie rynku?

Badania rynku to działanie lub czynność polegająca na gromadzeniu informacji o potrzebach i preferencjach konsumentów. Ankieterzy mogą prowadzić badania w dowolny sposób. Istnieje jednak duża szansa, że niesprawdzone strategie marketingowe okażą się niewystarczające. Dla ankieterów, badania rynku to nie tylko wypełnianie luk w wiedzy, ale także podstawa do podejmowania dobrych decyzji. Badania rynku dostarczają cennych informacji na temat produktów, usług, konsumentów, konkurentów i trendów. Na przykład, jeśli przedsiębiorca próbuje podjąć decyzję, do kogo skierować swoje przesłanie, musi wiedzieć, kim jest jego grupa. A skąd wiesz, kto jest Twoją grupą docelową? Poprzez wykorzystanie danych i badań.

 

Dlaczego badania rynku są takie ważne?

Badania rynkowe są niezbędne do planowania każdej strategii marki. Dane te pomagają w identyfikacji właściwych możliwości poprzez ukierunkowanie na właściwego konsumenta na właściwym rynku i zaspokojenie odpowiednich potrzeb. Bez badań rynkowych, za Twoją strategią nie stoi żadna istota, ani fakty i może ona prowadzić do ujemnego zwrotu z inwestycji.

 

Rodzaje badań rynku

Badania rynku możemy podzielić ze względu sposób pozyskiwania danych – badania jakościoweilościowe oraz ze względu na sposób analizowania danych – badania pierwotne oraz wtórne. Badania jakościowe są bardziej otwarte i doskonale nadają się do testowania wstępnych koncepcji lub pomysłów. Zazwyczaj są testowane w grupach fokusowych i mniejszych środowiskach w celu uzyskania pogłębionych opinii. Badania ilościowe statystycznie reprezentują odbiorców, do których są skierowane. Zazwyczaj badania ilościowe są testowane na dużej liczbie respondentów. Badania pierwotne opierają się na danych pozyskanych na rzecz konkretnego badania. Takie informacje można zebrać samodzielnie, bądź zlecić to firmie oferującej takie usługi. Badania wtórne to badania, w których wykorzystywane są już istniejące informacje. Niektóre firmy badawcze mają dostęp do kilku źródeł danych w celu zapewnienia kompleksowego spojrzenia na rynek. Przykładem badań wtórnych są raporty finansowe, czy artykuły opublikowane w czasopismach i magazynach.

Aby badania rynku były skuteczne, ważne jest, aby przedsiębiorstwa posiadały jasną wiedzę na temat celu badań i poszukiwanych informacji. Specjaliści zajmujący się badaniami rynkowymi dostarczają wiedzę, której wiele firm nie posiada we własnym zakresie.  Często eksperci ci dysponują umiejętnościami i narzędziami umożliwiającymi przeprowadzenie badań w sposób dokładny, skuteczny i efektywny kosztowo. Ponadto, specjaliści wnoszą  również obiektywizm do wyniku badania, zapewniając tym samym jasny i bezstronny kierunek podejmowania decyzji biznesowych. Nie pozwól, aby Twoja strategia pozostała niezbadana - przygotuj się już dziś.

Biostat. More than statistics
Kontakt

ul. Kowalczyka 17,
44-206 Rybnik

(+48) 533 035 125
biuro@survgo.com

© Copyright 2021, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone.