Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!
Spis treści
Mocne i słabe strony ankiet online Szybkie dotarcie do grup docelowych za pomocą ankiet online Niski koszt przeprowadzenia ankiety online Mały margines błędu Ankiety online są zrozumiałe dla respondentów Większa szczerość respondentów w udzielaniu odpowiedzi na ankiety online Wątpliwa wiarygodność danych Kontakt z respondentami Ograniczony dostęp do niektórych grup społeczeństwa

Mocne i słabe strony ankiet online

Ankieta online, jest jednym z najpopularniejszych źródeł zbierania danych, gdzie zestaw pytań ankietowych jest wysyłany do próby docelowej, a członkowie tej próby mogą odpowiadać na pytania w sieci światowej. Respondenci otrzymują ankiety online za pośrednictwem różnych mediów, takich jak: poczta elektroniczna, strona internetowa, czy także media społecznościowe. Organizacje wdrażają ankiety online w celu wykorzystania Internetu, aby uzyskać wgląd i informacje zwrotne na temat nadchodzących produktów lub usług, zmiany w strategiach marketingowych oraz udoskonalenia obecnych funkcji. Ankiety online mają wiele zalet, ale można też znaleźć kilka słabych stron, więc warto się z nimi zapoznać zanim zdecydujemy się na taką metodę badawczą.

 

Szybkie dotarcie do grup docelowych za pomocą ankiet online

W porównaniu z innymi technikami ankietowania, takimi jak ankiety bezpośrednie, czy papierowe, ankiety online są niezwykle szybkie w pozyskiwaniu informacji zwrotnych od respondentów. W tym samym czasie ankietę internetową może wypełniać wiele osób równocześnie, co umożliwia zebranie wielu wyników w krótkim czasie. Badania internetowe można zarówno wysyłać drogą mailową, a także poprzez udostępnianie na różnych mediach społecznościowych, czy grupach dyskusyjnych. To jednak nie jedyne formy dotarcia do potencjalnych respondentów. Istnieją także panele konsumenckie, które są idealną możliwością do zdobycia informacji od wielu osób w bardzo krótkim czasie. Panel badawczy Badanie-Opinii.pl jest z pewnością jednym z najszybciej rozwijających się obecnie paneli. Posiada ponad 200 tysięcy panelistów, którzy z dużym zaangażowaniem wypełniają udostępniane im badania internetowe. Są to osoby zróżnicowane pod względem płci, wieku, wykształcenia, poziomu dochodów, zainteresowań i wielu innych czynników, które są istotne dla osób przeprowadzających ankiety online. Na takich panelach z pewnością większość osób realizująca badania internetowe znajdzie swoich respondentów i zbierze wyniki w szybki sposób.

 

Niski koszt przeprowadzenia ankiety online

Przeprowadzenie ankiety online jest znacznie tańsze, niż realizacja ankiet poprzez inne metody badawcze, takie jak: sondaże telefoniczne, czy bezpośrednie badania. Wpływa na to fakt, że do wykonania ankiety internetowej nie potrzebujemy wielu zasobów, są one wręcz minimalne. Skorzystanie z programów do przeprowadzania ankiet online, takich właśnie jak SurvGo™ także nie wiąże się z dużymi kosztami, a oferuje wiele udogodnień, które sprawią, że osoby przeprowadzające badanie zaoszczędzą sporo czasu.

 

Mały margines błędu

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod ankietowania, respondenci odpowiadają na ankiety online bezpośrednio, bez angażowania mediatora. Margines błędu w przypadku sondaży internetowych jest więc bardzo ograniczony. Sami zaznaczamy odpowiedzi, więc przeprowadzając badanie z użyciem ankiety internetowej unikamy pomyłek osób ankietujących, którzy często za nas zaznaczają odpowiedzi. Dzięki temu za pomocą badań online możemy uzyskać wiele rzetelnych informacji, które będą niezbędne, aby wyciągnąć wnioski do dalszej pracy i podjęcia kolejnych decyzji.

 

Ankiety online są zrozumiałe dla respondentów

Ankiety online są zazwyczaj bardzo zrozumiałe dla respondentów. Osoby wypełniające ankiety mają wyświetlone pytania na ekranie komputera, tableta, czy telefonu. Na początku badania są informowani o przewidywanym czasie trwania ankiety. Warto także umieścić krótki wstęp do badania na początku, aby respondent wiedział, czego ono ma dotyczyć, a także wiedział, jak odpowiadać na zadane mu pytania. Ankiety internetowe cechują się tym, że można w nich umieścić wiele różnorodnych pytań, jak pytania otwarte, pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytania z użyciem skali, pytania z sumą punktów, czy też z plikiem multimedialnym. Dzięki tak dużemu wachlarzowi pytań osoby tworzące ankietę są w stanie stworzyć ciekawe, a zarazem zrozumiałe badanie online dla respondentów.

 

Większa szczerość respondentów w udzielaniu odpowiedzi na ankiety online

Kiedy ankieta online jest przeprowadzana w obrębie grupy docelowej, badacze pozwalają respondentom odpowiedzieć anonimowo. Ze względu na anonimowość ankiet online, respondenci zazwyczaj udzielają bardziej szczerych odpowiedzi, gdyż nie mają bezpośredniego kontaktu z osobą przeprowadzającą ankietę. Dzięki temu osoby przeprowadzające badania internetowe mogą zadać bardziej delikatne pytania, gdyż istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że respondenci udzielą na nie odpowiedzi.

 

Wątpliwa wiarygodność danych

Ankiety online przeprowadzane są pod nieobecność osoby przeprowadzającej badanie. Z powodu tej nieobecności otrzymane informacje zwrotne mogą w wielu przypadkach zostać uznane za wątpliwe. Nikt nie ma kontroli nad tym, czy udzielane odpowiedzi przez respondentów są prawdziwe. Mimo wszystko istnieje wiele możliwości, aby zadać na początku badania pytania z metryczki, które przyczynią się do tego, że tylko osoby spełniające ustalone przez osoby przeprowadzające badanie kryteria zakwalifikują się do ankiety online. 

 

Kontakt z respondentami

Użytkownicy Internetu są zazwyczaj bombardowani ankietami, ofertami i wieloma innymi kwestionariuszami internetowymi. Istnieje szansa, że ważna ankieta internetowa może zostać przeoczona lub pozostawiona bez odpowiedzi przez respondenta. Dlatego warto tworzyć ciekawe wstępy i opisy badań internetowych, aby zaciekawić nimi potencjalnych respondentów. Kreatywne, a zarazem angażujące opisy z pewnością sprawią, że osoby, które otrzymały zaproszenie do ankiety w nie klikną i ją wypełnią.

 

Ograniczony dostęp do niektórych grup społeczeństwa

Istnieją grupy docelowe, które mogą nie mieć dostępu do Internetu. Takie osoby nie wypełnią udostępnionej w sieci ankiety online. Jednak w wielu przypadkach informacje zwrotne od takich osób mogą okazać się skuteczne i kluczowe w badaniach. Warto, więc skorzystać z paneli konsumenckich, gdyż na nich możemy znaleźć wiele osób posiadających różnorodne profile demograficzne. Dodatkowym atutem jest fakt, że wypełniają oni badania w szybki sposób.

Ankiety online są bardzo często stosowaną metodą badawczą. Posiadają wiele zalet, które umożliwiają kontakt z dużą liczbą społeczeństwa, a to umożliwia przeprowadzenie badań w krótkim okresie czasu. Istnieje także kilka wad, z którymi warto się zapoznać przed wybraniem metody badawczej, lecz poprzez profesjonalne przygotowanie ankiety online z pewnością uda ci się ich uniknąć.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są mocne strony ankietyzacji online?

Największą zaletą ankiet CAWI jest łatwość w dostępie do respondentów - zazwyczaj mamy tutaj możliwość ze skorzystania z bazy ankieterów danego panelu badawczego lub możemy pozyskać daną bazę czy nawet stworzyć własną. W każdym z tych przypadków sposób jej rozesłania i możliwość wypełnienia jest zdecydowanie szybszy i wygodniejszy niż w przypadku innych metod, a dodatkowo respondenci poprzez poczucie większej anonimowości chętniej wypełniają takie ankiety. Oprogramowanie do ankiet online umożliwia również załączenie obrazków, dźwięków, filmów, co daje szersze możliwości projektowania kwestionariusza. Kolejnym plusem jest fakt, że ankieta CAWI nie wymaga zatrudniania ankieterów, dzięki czemu zmniejszają się koszty badania.

Co jest najistotniejsze w badaniu CAWI?

Podstawą dobrego badania CAWI jest tak naprawdę sama ankieta. Aby ją właściwie przeprowadzić należy skupić się na kilku krokach podczas jego tworzenia: należy wyznaczyć cel badania, następnie określić grupę docelową, stworzyć kwestionariusz ankiety oraz obowiązkowo go przetestować. Aby mieć wyniki były jasne i treściwe po zebraniu odpowiedzi kluczem jest ich analiza i raport z badania.

Na czym przedsiębiorstwo zyska, korzystając z badania CAWI?

Przedsiębiorstwo korzystające z badania CAWI może osiągnąć szeroki zasięg i łatwy dostęp do respondentów. A to pozwala na zbieranie danych od dużej liczby osób w różnych lokalizacjach w krótkim czasie. To z kolei przekłada się na szybkie i efektywne pozyskiwanie cennych informacji na temat rynku, klientów i ich preferencji.

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin