logo-survgo
Aplikacja do ankietyzacji i analizy
Zaloguj się

Mocne i słabe strony ankiet online

Ankieta online, jest jednym z najpopularniejszych źródeł zbierania danych, gdzie zestaw pytań ankietowych jest wysyłany do próby docelowej, a członkowie tej próby mogą odpowiadać na pytania w sieci światowej. Respondenci otrzymują ankiety online za pośrednictwem różnych mediów, takich jak: poczta elektroniczna, strona internetowa, czy także media społecznościowe. Organizacje wdrażają ankiety online w celu wykorzystania Internetu, aby uzyskać wgląd i informacje zwrotne na temat nadchodzących produktów lub usług, zmiany w strategiach marketingowych oraz udoskonalenia obecnych funkcji. Ankiety online mają wiele zalet, ale można też znaleźć kilka słabych stron, więc warto się z nimi zapoznać zanim zdecydujemy się na taką metodę badawczą.

 

Szybkie dotarcie do grup docelowych za pomocą ankiet online

W porównaniu z innymi technikami ankietowania, takimi jak ankiety bezpośrednie, czy papierowe, ankiety online są niezwykle szybkie w pozyskiwaniu informacji zwrotnych od respondentów. W tym samym czasie ankietę internetową może wypełniać wiele osób równocześnie, co umożliwia zebranie wielu wyników w krótkim czasie.

 

Niski koszt przeprowadzenia ankiety online

Przeprowadzenie ankiety online jest znacznie tańsze, niż realizacja ankiet poprzez inne metody badawcze, takie jak: sondaże telefoniczne, czy bezpośrednie badania. Wpływa na to fakt, że do wykonania ankiety internetowej nie potrzebujemy wielu zasobów, są one wręcz minimalne.

 

Mały margines błędu

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod ankietowania, respondenci odpowiadają na ankiety online bezpośrednio, bez angażowania mediatora. Margines błędu w przypadku sondaży internetowych jest więc bardzo ograniczony. Sami zaznaczamy odpowiedzi, więc przeprowadzając badanie z użyciem ankiety internetowej unikamy pomyłek osób ankietujących, którzy często za nas zaznaczają odpowiedzi.

 

Ankiety online są zrozumiałe dla respondentów

Ankiety online są zazwyczaj bardzo zrozumiałe dla respondentów. Osoby wypełniające ankiety mają wyświetlone pytania na ekranie komputera, tableta, czy telefonu. Na początku badania są informowani o przewidywanym czasie trwania ankiety.

 

Większa szczerość respondentów w udzielaniu odpowiedzi na ankiety online

Kiedy ankieta online jest przeprowadzana w obrębie grupy docelowej, badacze pozwalają respondentom odpowiedzieć anonimowo. Ze względu na anonimowość ankiet online, respondenci zazwyczaj udzielają bardziej szczerych odpowiedzi, gdyż nie mają bezpośredniego kontaktu z osobą przeprowadzającą ankietę.

 

Wątpliwa wiarygodność danych

Ankiety online przeprowadzane są pod nieobecność osoby przeprowadzającej badanie. Z powodu tej nieobecności otrzymane informacje zwrotne mogą w wielu przypadkach zostać uznane za wątpliwe. Nikt nie ma kontroli nad tym, czy udzielane odpowiedzi przez respondentów są prawdziwe.

 

Kontakt z respondentami

Użytkownicy Internetu są zazwyczaj bombardowani ankietami, ofertami i wieloma innymi kwestionariuszami internetowymi. Istnieje szansa, że ważna ankieta internetowa może zostać przeoczona lub pozostawiona bez odpowiedzi przez respondenta.

 

Ograniczony dostęp do niektórych grup społeczeństwa

Istnieją grupy docelowe, które mogą nie mieć dostępu do Internetu. Takie osoby nie wypełnią udostępnionej w sieci ankiety online. Jednak w wielu przypadkach informacje zwrotne od takich osób mogą okazać się skuteczne i kluczowe w badaniach.

Ankiety online są bardzo często stosowaną metodą badawczą. Posiadają wiele zalet, które umożliwiają kontakt z dużą liczbą społeczeństwa, a to umożliwia przeprowadzenie badań w krótkim okresie czasu. Istnieje także kilka wad, z którymi warto się zapoznać przed wybraniem metody badawczej.

Biostat. More than statistics
Kontakt

ul. Kowalczyka 17,
44-206 Rybnik

(+48) 533 035 125
biuro@survgo.com

© Copyright 2021, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone.