logo-survgo
Aplikacja do ankietyzacji i analizy
Zaloguj się

Główne zalety ankiet online

 

Badania ankietowe mogą być doskonałym narzędziem dla firm, które muszą zbierać dane o dużej grupie osób. Często są one szybkie w zarządzaniu i dają wyniki, które można uogólnić w ciekawy sposób. Z dzisiejszym postępem technologicznym zwłaszcza ankiety online mogą być dla firm doskonałym sposobem na dotarcie do ludzi, do których być może nigdy wcześniej nie dotarły. W Internecie możemy znaleźć sporo ankiet, lecz nie wszystkie są przygotowane prawidłowo. Warto więc skorzystać z odpowiednich stron, które pomogą przygotować odpowiedni kwestionariusz. Ankiety online są obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod badawczych, więc warto przyjrzeć się ich zaletom.

 

Niski koszt przeprowadzania ankiet online

Jedną z największych zalet ankiet online jest ich koszt. Ankiety online są tańsze, niż sondaże papierowe; firmy nie muszą odkładać pieniędzy na druk, materiały pocztowe, czy też opłaty pocztowe. W przeciwieństwie do wywiadów i grup fokusowych, ankiety online nie wymagają żadnych kosztów związanych ze zgromadzeniem osób w jednym miejscu (np. koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania), czy też zatrudnienia odpowiedniej liczby ankieterów. Co więcej, firmy oszczędzają pieniądze poprzez oszczędność czasu. Wyniki ankiet online są automatycznie zapisywane na bieżąco, co umożliwia analizowanie otrzymywanych wyników natychmiastowo.

 

Elastyczność ankiet online

Ankiety online są również elastyczne. W przeciwieństwie do ankiet papierowych, które muszą być całkowicie przedrukowane w przypadku wystąpienia błędów, ankiety online można łatwo modyfikować za pomocą zaledwie kilku naciśnięć klawiszy. Podobnie można je modyfikować w zależności od danych demograficznych badanej populacji, co ułatwia firmom dotarcie do konkretnych grup odbiorców bez konieczności drukowania nowych formularzy ankiet. Można je opracować w taki sposób, aby respondenci pomijali nieistotne pytania, negując tym samym frustrację, a tym samym  zwiększyć odsetek otrzymywanych odpowiedzi.

 

Wygoda w przeprowadzaniu ankiet online

Kolejną zaletą ankiet online jest fakt, że firmy nie muszą fizycznie gromadzić respondentów w celu zebrania danych. Zamiast tego, respondenci mogą zapisywać swoje odpowiedzi jak, kiedy i gdzie jest to dla nich najwygodniejsze.

 

Duży zasięg ankiet online

Ankiety online mają większy zasięg, niż inne rodzaje technik badania rynku. O wiele łatwiej jest wysłać ankietę do tysięcy osób za pośrednictwem Internetu, niż wysłać jej kopię do każdego z osobna lub spróbować przeprowadzić wywiad twarzą w twarz z respondentem. Rzeczywiście, firmy mogą z łatwością przeszukiwać i wybierać uczestników ankiety na podstawie różnych parametrów w zależności od ich potrzeb, a następnie wysyłać link do ankiety do każdego (z adresem e-mail) w dowolnym miejscu i czasie. Ponieważ respondenci są w stanie odpowiedzieć na ankietę na kilku platformach (komputer, telefon, tablet, itp.) w zależności od własnych preferencji, jest bardziej prawdopodobne, że faktycznie ją wypełnią. Ankiety online pozwalają na automatyczne przypomnienia, co jeszcze bardziej zwiększa udział respondentów w badaniu.

 

Szybkie rezultaty w ankietach online

Wygoda i zasięg ankiet online w połączeniu z ich dostępnością sprawiają, że są one szczególnie przydatne do uzyskiwania szybkich wyników. Nie ma czasu oczekiwania na odesłanie ankiety lub na ręczne wprowadzenie odpowiedzi do systemu danych, a następnie ich analizę. Dzięki temu, że odpowiedzi są wpisywane bezpośrednio do elektronicznego systemu baz danych, firmy mają natychmiastowy dostęp do faktów i liczb, co eliminuje czas potrzebny na przepisanie odpowiedzi.

 

Dokładność ankiet online

Ankiety online są zazwyczaj bardzo dokładne. Ponieważ respondenci wpisują własne odpowiedzi, nie ma możliwości, aby ankieter lub moderator źle zinterpretował odpowiedź, a jest większa szansa, że wypełniając ankietę online respondenci będą w pełni szczerzy, gdyż o wiele łatwiej jest ludziom anonimowo przedstawiać swoje myśli, niż powiedzieć je komuś osobiście.

Zalety ankiet online sprawiają, że są one solidną metodą badania rynku dla wielu firm. Ankiety online są obecnie jedną z najpopularniejszych metod badawczych, gdyż możemy znaleźć wiele stron realizujących takie badania.

Biostat. More than statistics
Kontakt

ul. Kowalczyka 17,
44-206 Rybnik

(+48) 533 035 125
biuro@survgo.com

© Copyright 2021, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone.