logo-survgo
Aplikacja do ankietyzacji i analizy
Zaloguj się

Co warto wiedzieć o badaniach CATI?

CATI to skrót od Computer Assisted Telephone Interviewing. CATI to popularna metoda badawcza, w której ankieterzy przeprowadzają badania za pomocą rozmów telefonicznych z wykorzystaniem metody wspomaganej komputerowo, np. za pomocą systemu oprogramowania pobranego na komputer lub urządzenie przenośne. W metodzie badania CATI ankieterzy (nazywani również generatorami ankiet) używają oprogramowania CATI. Oprogramowanie lub aplikacja CATI zawiera projekt ankiety, w tym pełny kwestionariusz i związane z nim instrukcje.

Korzyści z badań ankietowych CATI

Ankieta CATI udoskonala tradycyjne metody połączeń głosowych, które wykorzystują system pióra i papieru do przeglądania pytań i nagrywania odpowiedzi. Korzystając z aplikacji lub oprogramowania CATI dane są bezpiecznie przechowywane, a ankieterzy mogą skupić się na wywiadzie, a nie na innych elementach badania. Podczas gdy każde oprogramowanie CATI posiada unikalne funkcje, ogólne zalety oprogramowania CATI obejmują:

 • Automatyczne prowadzenie ankiety na podstawie wprowadzonej odpowiedzi - jeśli respondent odpowie "tak" na konkretne pytanie, oprogramowanie CATI automatycznie wyświetli właściwe następne pytanie.
 • Wprowadzanie i przesyłanie danych do centralnego systemu odbywa się automatycznie, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych w oparciu o kwestionariusze papierowe, dzięki temu znacznie zmniejsza się ilość błędów w przetwarzaniu danych i czas poświęcany na ich przesyłanie.
 • Przechowuje kwestionariusze w formie cyfrowej, dzięki czemu można je na bieżąco aktualizować lub zmieniać, jeśli pojawią się problemy z logiką pytania lub funkcji pominięcia.
 • Automatycznie śledzi statystyki realizacji badania, w tym wskaźnik odpowiedzi, wskaźnik ukończenia, wskaźnik rezygnacji i inne.
 • Pozwala na zdalny nadzór nad ankieterami za pomocą analizy, w tym łącznej długości wywiadu, długości poszczególnych pytań i wzorów odpowiedzi, które mogą być automatycznie wprowadzane do tablicy zapewnienia jakości i regularnie monitorowane.
 • Dostarcza nagrania z wywiadów, które mogą być badane pod kątem dalszej kontroli jakości danych.
 • W porównaniu z innymi metodami badania CATI jest bliższą alternatywą dla wywiadów bezpośrednich. Są one bowiem prowadzone przez ankietera, więc pozwalają na zadawanie pytań uzupełniających, a także mogą gromadzić dane jakościowe za pomocą pytań otwartych.

Wyzwania związane z badaniami ankietowymi CATI

Rozpoczynając projekt badawczy CATI, należy wziąć pod uwagę pewne wyzwania. Należą do nich:

 • Ankieterzy, którzy muszą być przeszkoleni nie tylko w zakresie konkretnego kwestionariusza, ale także oprogramowania CATI, którego używają, ponieważ każdy z nich może mieć inny przebieg i funkcje.
 • Kwestionariusze, gdyż jeśli są nieprawidłowo wpisane do oprogramowania CATI, ankieterzy mogą nieprawidłowo administrować ankietami.
 • Otwarte odpowiedzi nadal muszą być wpisywane do oprogramowania CATI, co może mieć wpływ na błędy podczas przepisywania.
 • W zależności od oprogramowania CATI, modyfikowanie poprzednich odpowiedzi może być trudne, ponieważ nawigacja wsteczna jest trudniejsza, niż w przypadku używania kwestionariuszy papierowych.

Chociaż naukowcy muszą pamiętać o tych wyzwaniach, można je złagodzić poprzez programy szkoleniowe dla ankieterów i regularne kontrole skryptów kwestionariuszy, a także inne środki kontroli jakości.

Biostat. More than statistics
Kontakt

ul. Kowalczyka 17,
44-206 Rybnik

(+48) 533 035 125
biuro@survgo.com

© Copyright 2021, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone.