Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!
Spis treści
Co warto wiedzieć o badaniach CATI? Korzyści z badań ankietowych CATI Wyzwania związane z badaniami ankietowymi CATI

Co warto wiedzieć o badaniach CATI?

 

CATI to skrót od Computer Assisted Telephone Interviewing. CATI to popularna metoda badawcza, w której ankieterzy przeprowadzają badania za pomocą rozmów telefonicznych z wykorzystaniem metody wspomaganej komputerowo, np. za pomocą systemu oprogramowania pobranego na komputer lub urządzenie przenośne. W metodzie badania CATI ankieterzy (nazywani również generatorami ankiet) używają oprogramowania CATI. Oprogramowanie lub aplikacja CATI zawiera projekt ankiety, w tym pełny kwestionariusz i związane z nim instrukcje.

 

Korzyści z badań ankietowych CATI

 

Ankieta CATI udoskonala tradycyjne metody połączeń głosowych, które wykorzystują system pióra i papieru do przeglądania pytań i nagrywania odpowiedzi. Korzystając z aplikacji lub oprogramowania CATI dane są bezpiecznie przechowywane, a ankieterzy mogą skupić się na wywiadzie, a nie na innych elementach badania. Podczas gdy każde oprogramowanie CATI posiada unikalne funkcje, ogólne zalety oprogramowania CATI obejmują:

 

 • Automatyczne prowadzenie ankiety na podstawie wprowadzonej odpowiedzi - jeśli respondent odpowie "tak" na konkretne pytanie, oprogramowanie CATI automatycznie wyświetli właściwe następne pytanie.
 • Wprowadzanie i przesyłanie danych do centralnego systemu odbywa się automatycznie, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych w oparciu o kwestionariusze papierowe, dzięki temu znacznie zmniejsza się ilość błędów w przetwarzaniu danych i czas poświęcany na ich przesyłanie.
 • Przechowuje kwestionariusze w formie cyfrowej, dzięki czemu można je na bieżąco aktualizować lub zmieniać, jeśli pojawią się problemy z logiką pytania lub funkcji pominięcia.
 • Automatycznie śledzi statystyki realizacji badania, w tym wskaźnik odpowiedzi, wskaźnik ukończenia, wskaźnik rezygnacji i inne.
 • Pozwala na zdalny nadzór nad ankieterami za pomocą analizy, w tym łącznej długości wywiadu, długości poszczególnych pytań i wzorów odpowiedzi, które mogą być automatycznie wprowadzane do tablicy zapewnienia jakości i regularnie monitorowane.
 • Dostarcza nagrania z wywiadów, które mogą być badane pod kątem dalszej kontroli jakości danych.
 • W porównaniu z innymi metodami badania CATI jest bliższą alternatywą dla wywiadów bezpośrednich. Są one bowiem prowadzone przez ankietera, więc pozwalają na zadawanie pytań uzupełniających, a także mogą gromadzić dane jakościowe za pomocą pytań otwartych.

Wyzwania związane z badaniami ankietowymi CATI

 

Rozpoczynając projekt badawczy CATI, należy wziąć pod uwagę pewne wyzwania. Należą do nich:

 

 • Ankieterzy, którzy muszą być przeszkoleni nie tylko w zakresie konkretnego kwestionariusza, ale także oprogramowania CATI, którego używają, ponieważ każdy z nich może mieć inny przebieg i funkcje.
 • Kwestionariusze, gdyż jeśli są nieprawidłowo wpisane do oprogramowania CATI, ankieterzy mogą nieprawidłowo administrować ankietami.
 • Otwarte odpowiedzi nadal muszą być wpisywane do oprogramowania CATI, co może mieć wpływ na błędy podczas przepisywania.
 • W zależności od oprogramowania CATI, modyfikowanie poprzednich odpowiedzi może być trudne, ponieważ nawigacja wsteczna jest trudniejsza, niż w przypadku używania kwestionariuszy papierowych.

 

Chociaż naukowcy muszą pamiętać o tych wyzwaniach, można je złagodzić poprzez programy szkoleniowe dla ankieterów i regularne kontrole skryptów kwestionariuszy, a także inne środki kontroli jakości.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie korzyści płyną z badania CATI?

Sprawne i automatyczne prowadzenie ankiety na podstawie wprowadzonej odpowiedzi (np. jeśli respondent odpowie "tak" na konkretne pytanie, oprogramowanie automatycznie wyświetli właściwe następne pytanie). Automatyczne wprowadzanie i przesyłanie danych do centralnego systemu. Przechowywanie kwestionariuszy w formie cyfrowej. Zdalny nadzór nad ankieterami. Rejestracja nagrań z wywiadów

Czy metoda CATI ma jakieś wady?

Wyzwaniem w przeprowadzeniu badania metodą CATI mogą stać się kwestionariusz - oprócz jego dobrej metodologii, ważne jest również właściwie jego wprowadzenie do systemu CATI tak, aby w momencie jego przeprowadzania przez ankietera system po udzieleniu odpowiedzi przechodził kolejno do właściwego następnego pytania. Co do pytań otwartych, niestety wciąż w tym przypadku ankieter musi wprowadzać je ręcznie. Ważnym aspektem jest także sam zespół ankieterów - muszą być oni odpowiednio przeszkoleni zakresie przeprowadzania badań.

Kiedy warto zlecać badania CATI?

Badanie CATI można zlecić, gdy istnieje potrzeba zebrania danych za pomocą telefonów, zwłaszcza w przypadkach, gdy trudno jest dotrzeć do respondentów online lub gdy wymagane są bardziej szczegółowe odpowiedzi niż w tradycyjnych ankiecie internetowej.

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin