Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!
Spis treści
Badanie 360 stopni – czyli jak sprawdzić kompetencje pracowników? Czym są badania 360 stopni? Analiza wyników badania 360 stopni Jak przeprowadzić badanie 360 stopni?

Badanie 360 stopni – czyli jak sprawdzić kompetencje pracowników?

 

Badania pracowników pomagają w kształtowaniu pozytywnej atmosfery, pozwalają na pełne wykorzystanie zasobów ludzkich, co skutkuje rozwojem przedsiębiorstwa. Badania pracowników często przeprowadzane są okresowo. Regularność w badaniach pozwala na zaobserwowanie zmian nastrojów i kompetencji w przedsiębiorstwie oraz przygotowanie długoterminowych planów rozwoju.

Czym są badania 360 stopni?

Badania 360 stopni skupiają się na poznaniu pracownika z różnych punktów widzenia. Aby uzyskać pełen obraz, badanie przeprowadza się na najbliższych osobach współpracujących z badanym, są to jednak zarówno współpracownicy, przełożeni, jak i podwładni. Opinię tych trzech grup osób wzbogaca jeszcze własna opinia badanego na swój temat. W odróżnieniu od tradycyjnych metod, gdzie za ocenę pracownika odpowiada przełożony w przypadku badania 360 stopni, żaden aspekt nie jest pomijany, a wnioski są rzetelne i obiektywne.

Badanie 360 można przeprowadzić na każdym pracowniku, najczęściej jednak stosowane są one do oceny kadry zarządzającej. Celem przeprowadzania badań pracowników w przedsiębiorstwach jest zwiększenie zysków i rozwój przedsiębiorstwa, za co bezpośrednio odpowiada kadra kierownicza poprzez wpływ na innych pracowników. Dobry kierownik powinien potrafić motywować pracowników, delegować zadania i służyć dobrą radą. Takie aspekty można między innymi zbadać, wykorzystując badanie 360 stopni.

Badanie 360 można przeprowadzać w różnych konfiguracjach. W zależności od potrzeb można zastosować wariacje badania w postaci:

  • Badania 270° – ocena przełożonego, ocena współpracowników oraz samoocena
  • Badania 180° – ocena przełożonego oraz samoocena
  • Badania 90° – ocena przełożonego

Wyniki z badań pomagają dostrzec, na ile zgodne jest postrzeganie pracownika przez menagera. Badania 360 stopni pozwalają na poznanie silnych i słabych stron, kompetencji wymagających poprawy i tych, które odróżniają badanego od reszty i pomagają wykorzystać potencjał pracownika w przedsiębiorstwie. Badanie może też wskazać kompetencje, które pracodawca może wesprzeć na ścieżce rozwoju np. poprzez szkolenia.

Analiza wyników badania 360 stopni

W przypadku badania 360 stopni wszystkie wyniki są grupowane, a na ich podstawie powstaje profil badanego. Dopiero na podstawie stworzonego profilu dokonuje się analizy. Badany dzięki połączeniu wszystkich wyników nie jest świadom, jak został oceniony poprzez poszczególnych współpracowników. Osoba badana otrzymuje jedynie informacje ogólne w podziale na badane obszary kompetencji oraz cechy osobowości.

Korzyści z badania pracowników

  • Możliwość stworzenia indywidualnych ścieżek rozwoju dla pracowników
  • Parametryzacja informacji o pracownikach
  • Weryfikacja wizerunkowa pracownika, przez najbliższych współpracowników
  • Odkrycie indywidualnych zdolności i kompetencji pracownika
  • Poprawa zaangażowania i stworzenie wspólnych celów dzięki informacjom zwrotnym
  • Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz komunikacji

Dodatkowo w przypadku badań kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie wyniki mogą określić zdolności organizacyjne i stopień przywództwa w przedsiębiorstwie. Badanie 360 stopni można również poszerzyć o badanie na osobach zewnętrznych np. klientach czy współpracownikach z innych przedsiębiorstw, jeżeli współpraca z nimi jest ważna dla przedsiębiorstwa.

Jak przeprowadzić badanie 360 stopni?

Badanie 360 można zlecić odpowiedniej instytucji np. Centrum Badawczo-Rozwojowemu Biostat, które posiada kilkanaście lat doświadczenia w prowadzeniu szeregu badań i analiz dotyczących między innymi badań pracowników.

Alternatywnym rozwiązaniem jest samodzielna realizacja badania z użyciem gotowych narzędzi, które pomagają zebrać informacje, zestawić je i poddać analizie. Przykładem takiego narzędzia jest program do realizacji ankiet online SurvGo. Narzędzie te pozwala na bieżącą analizę zbieranych danych. System SurvGo pozwala na stworzenie angażującej ankiety poprzez użycie, różnych rodzajów pytań.

Stwórz swoje badanie ankietowe online w SurvGo i wyprzedź swoją konkurencję! SurvGo posiada również możliwość wykorzystania przykładowych ankiet stworzonych przez specjalistów SurvGo, jak i skorzystać z konsultacji merytorycznej ankiety, co umożliwia dopasowanie kwestionariusza do indywidualnych potrzeb badacza. Eksperci SurvGo na specjalne zamówienie mogą też przygotować opracowanie statystyczne wyników badania w formacie Excel, a nawet przygotować dedykowany raport badawczy.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Na czym polega badanie 360 stopni?

Dzięki badaniu 360 stopni uzyskasz opinię na temat danego pracownika z różnych punktów widzenia. Badanie przeprowadza się na najbliższych osobach współpracujących z badanym, zarówno na współpracownikach i przełożonych, jak i podwładnych. Do opinii tych osób dodaje się również opinię własną badanego pracownika. Dzięki temu wnioski na temat danego pracownika są przedstawione w szerokim punkcie widzenia - rzetelnie i obiektywnie.

Jakie płyną korzyści z badań pracowników?

Korzyści jest wiele, chociażby: parametryzacja informacji o pracownikach, możliwość stworzenia ścieżki rozwoju dobremu pracownikowi, weryfikacja wizerunkowa pracownika czy nawet poprawa zaangażowania tego pracownika. Dzięki takiemu badaniu można również wykształcić określoną kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz komunikacji.

Dla jakiej grupy pracowników przeważnie przeprowadza się badania 360 stopni?

Badania 360 stopni najczęściej są stosowane do oceny kadry zarządzającej, ale mogą być przeprowadzane na każdym pracowniku.

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin