Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!

Ankieta Exit Interview – Przedsiębiorstwo produkcyjne

Klient

Dla klienta prowadzącego duże przedsiębiorstwo produkcyjne przeprowadziliśmy badanie exit interview.

Główny Cel

Klient zauważył u siebie dużą fluktuację pracowników, jego głównym celem było zrozumienie co jest powodem rezygnacji z pracy. Klient na podstawie ankiet chciał wprowadzić zmiany do swoich umów.

Realizacja i rezultaty

46% badanych, którzy zrezygnowali z pracy miało staż do dwóch lat. Jedynie 4% badanych, którzy wzięli udział w ankiecie pracowali w przedsiębiorstwie powyżej 5 lat. 67% ankietowanych, którzy zrezygnowali z pracy pracowali na stanowisku niższego szczebla. Najczęściej (67%) jako powód odejścia z pracy wymieniło niskie wynagrodzenie. Drugim najczęściej (49%) pojawiającym się powodem decyzji o odejściu był czas dojazdu do pracy. 13% badanych jako inny powód wskazywało problem z wyjechaniem z parkingu/ włączenie się do ruchu, ponieważ wszyscy kończą zmianę o tej samej godzinie co powoduje duże utrudnienia. Ankietowani zostali również zapytani czy przed podjęciem decyzji o zwolnieniu chcieli zmienić stanowisko w przedsiębiorstwie. 92% respondentów zadeklarowało, że nie podjęło takiej próby. 3% rozmawiało z działem kadr w sprawie zmiany stanowiska. 5% pracowników w sprawie zmiany stanowiska rozmawiało z bezpośrednim przełożonym.

Najważniejsze liczby

46% badanych, posiadało staż do dwóch lat
4% ankietowanych, posiadało staż powyżej 5 lat
67% pracowników, którzy zrezygnowali z pracy pracowali na stanowisku niższego szczebla
13% badanych jako inny powód podało problem z wyjechanie z pracowniczego parkingu
3% ankietowanych przed decyzją o odejściu rozmawiało z działem kadr
5% respondentów przed decyzją o odejściu rozmawiało z przełożonym

Dlaczego warto zdecydować się na przeprowadzenie ankiety Exit Interview

Ankieta exit interview, przeprowadzana z pracownikami opuszczającymi firmę, stanowi cenny instrument pozwalający przedsiębiorstwom zrozumieć, dlaczego pracownicy decydują się na odejście. Jest to proces zbierania informacji na temat doświadczeń zatrudnionych osób, ich opinii o miejscu pracy i powodów, które skłoniły je do podjęcia decyzji o opuszczeniu organizacji. Istnieje kilka istotnych powodów, dla których warto przeprowadzać ankietę exit interview.

 

Umożliwia ona zdobycie cennych informacji zwrotnych. Pracownicy, którzy już nie są związani z firmą, często są bardziej otwarci i skłonni do dzielenia się swoimi uczuciami i doświadczeniami. To może ułatwić identyfikację obszarów wymagających poprawy, zarówno w zakresie polityki personalnej, jak i ogólnej atmosfery w miejscu pracy. Ankieta exit interview pozwala na utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy. Wykazując troskę o zdanie swoich byłych pracowników, firma buduje reputację pracodawcy, który szanuje i docenia swoich pracowników. To z kolei może wpływać na postrzeganie marki pracodawcy wśród obecnych i potencjalnych pracowników. Sprawdź naszą przykładową ankietę Exit Interview.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego przeprowadzenie ankiet exit interview jest ważne dla firmy?

Ankiety exit interview są kluczowym narzędziem zbierania informacji zwrotnej od pracowników opuszczających firmę. Pomagają zrozumieć powody odejścia, identyfikować obszary do poprawy i kształtować strategie retencji personelu.

Czy ankieta exit interview jest skutecznym narzędziem do poprawy warunków pracy?

Tak, ankiety exit interview umożliwiają identyfikację obszarów wymagających poprawy w warunkach pracy. Dzięki zebranym informacjom firma może podejmować konkretne kroki w celu zwiększenia satysfakcji pracowników i zatrzymywania kluczowych talentów.

Czy wyniki ankiet exit interview pomagają w budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy?

Tak, przeprowadzanie ankiet exit interview świadczy o trosce firmy o zdanie swoich pracowników, nawet tych opuszczających organizację. Działania te mogą wpływać korzystnie na wizerunek pracodawcy, zarówno wśród obecnych, jak i przyszłych pracowników, tworząc atmosferę szacunku i zaufania.

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin