Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!
Spis treści
Badanie trackingowe konsumentów  – czyli jak na bieżąco monitorować zmiany zachodzące na rynku Jakie tematy można objąć badaniem trackingowym? Jakie techniki badawcze wykorzystywane są w badaniach trackingowych? Co jest produktem końcowym badania trackingowego konsumentów?

Badanie trackingowe konsumentów  – czyli jak na bieżąco monitorować zmiany zachodzące na rynku

Zastanawiasz się, w jaki sposób monitorować kondycję swojej marki, preferencje zakupowe lub nastroje konsumentów względem Twojego produktu lub usługi? A może poszukujesz rozwiązania, aby móc zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej i komunikacji marketingowej?

Jeśli na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, rozwiązaniem może być realizacja badań trackingowych konsumentów.

Za terminem badań trackingowych kryją się cykliczne, rozłożone w jednakowych odstępach czasu, pomiary wśród określonej grupy docelowej. Każdy z pomiarów przeprowadzany jest w oparciu o tę samą metodologię oraz narzędzie badawcze. Ponadto, co najistotniejsze każdy pomiar realizowany jest na osobnej grupie respondentów. Próby badawcze są dobierane przed rozpoczęciem każdego badania. Struktura prób badawczych w każdym pomiarze pozostaje jednak taka sama, aby móc zachować możliwość porównania wyników w czasie. Zaletą takiego rozwiązania jest ograniczenie zirytowania lub znużenia respondentów, którego ryzyko następuje w chwili zadawania im tych samych pytań w ustalonej częstotliwości przeprowadzanych pomiarów. Irytacja/znużenie uczestników badania może bowiem powodować zmianę deklaracji, co do ich postaw/zachowań. Tym samym może wpłynąć na wiarygodność wyników naszego badania.

Jakie tematy można objąć badaniem trackingowym?

Pomiar trackingowy najczęściej wykorzystywany jest w obserwacji zachowań i preferencji zakupowych konsumentów na różnorodnych rynkach. Powszechnym tematem realizacji badań trackingowych jest zatem monitorowanie preferencji zakupowych i zmienności ich w czasie.

Badania trackingowe to doskonałe rozwiązanie zatem, które pozwoli na monitoring:

  • preferencji zakupowych konsumentów – korzystanie z produktów danej marki, intencje zakupowe, czynniki determinujące wybór danej marki, bariery zakupu;
  • opinii konsumentów, w tym satysfakcji z zakupu produktu/usługi;
  • pozycji marki w ujęciu długofalowym – kontrola poziomu świadomości oraz wizerunku marki;
  • skuteczności prowadzonej kampanii promocyjnej i komunikacji marketingowej – znajomość reklam oraz ich wpływu na świadomość i wizerunek marki;
  • optymalnych kanałów komunikacji marki – analiza oglądalności telewizji, słuchalności radia, czytelności prasy wśród grupy docelowej danego produktu lub usługi.

Jakie techniki badawcze wykorzystywane są w badaniach trackingowych?

W badaniach trackingowych wykorzystywane są ilościowe techniki badawcze: CATI, CAWI, CAPI, PAPI. Wybór odpowiedniej techniki badawczej zależny jest w szczególności od charakterystyki grupy docelowej, do której chcemy dotrzeć. Technika badawcza dopasowywana jest zatem indywidualnie do celów badania oraz badanej populacji.

W badaniach trackingowych konsumentów realizowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat najczęściej wykorzystywany jest panel badawczy „Badanie Opinii”. To serwis internetowy służący błyskawicznej realizacji badań rynku i opinii w oparciu o ankietyzację elektroniczną. Wykorzystanie ankietyzacji internetowej oraz rozbudowana baza respondentów pozwalają nie tylko docierać do określonych grup osób, ale także gwarantują szybkość, rzetelność i niski koszt realizacji badań. Panel „Badanie opinii” tworzy obecnie ponad 150 tysięcy panelistów wypełniających płatne ankiety online. Struktura bazy i różnorodność panelistów pozwalają na prowadzenie badań trackingowych m.in. dotyczących zwyczajów, preferencji konsumenckich, wizerunku marek, efektywności kampanii reklamowych oraz prowadzeniu sondaży. Szczegółowe informacje znajdujące się w bazie użytkowników umożliwiają skierowanie ankiety nawet do bardzo wąskiej grupy respondentów. Wykorzystując funkcję filtrowania bazy użytkowników, panelistom o odpowiednim profilu wysyłane są wiadomości e-mail z zaproszeniami do udziału w badaniu. Funkcja ta pozwala również na realizację warunku karencji uczestnictwa w badaniu, jaki często zakładany jest w przypadku realizacji badań trackingowych konsumentów.

Co jest produktem końcowym badania trackingowego konsumentów?

Oferta Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat w zakresie badań trackingowych konsumentów uwzględnia raportowanie każdego przeprowadzonego pomiaru w ramach projektu. Raporty opracowywane są na podstawie informacji uzyskanych podczas badania. Doświadczeni analitycy Biostat dokonują analizy zebranego materiału pod kątem celów badawczych i sporządzają zestawienia wyników w formie graficzno-tabelarycznej i graficznej. Na podstawie tych zestawień powstaje opis wyników badania wraz z głównymi wnioskami. Co najważniejsze, raporty obejmują również zestawienie porównawcze wyników z rezultatami poprzednich zrealizowanych pomiarów.

 

Badania trackingowe konsumentów to niewątpliwie rozwiązanie warte rozważenia w sytuacji potrzeby monitoringu rynku i zmian na nim zachodzącym. Sprawdź zatem przykładowe ankiety, którymi można się posłużyć podczas tego rodzaju badań.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Z jaką częstotliwością należy realizować badania trackingowe konsumentów?

Pomiary w ramach badań trackingowych konsumentów realizowane są w różnych odstępach czasowych, najczęściej odbywają się one co pół roku, kwartał lub miesiąc. Niemniej jednak częstotliwość pomiarów zależy od Ciebie, a w szczególności od tematyki badania oraz założonych celów badawczych.

W jaki sposób dotrzeć z ankietą do konsumentów?

Najskuteczniejszym sposobem dotarcia do określonej grupy konsumentów jest wykorzystanie ogólnopolskiego panelu badawczego, służącego do błyskawicznej realizacji badań rynku i opinii w oparciu o ankietyzację elektroniczną. Badania trackingowe w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat realizowane są poprzez wykorzystanie autorskiego panel badawczy „Badanie Opinii”, zrzeszającego obecnie ponad 200 tysięcy panelistów.

Ile pytań powinien zawierać kwestionariusz ankiety badań trackingowych konsumentów?

Nie ma ustalonej liczby pytań do zadania podczas badań trackingowych konsumentów. W zależności od celów badania, liczba ta może wynosić od kilku do kilkudziesięciu pytań. Jednakże, ważne jest, aby kwestionariusz ankiety nie był zbyt długi, aby nie zniechęcał potencjalnych respondentów do jego wypełnienia. Czas wypełnienia ankiety nie powinien przekraczać 10 minut

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin