Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!

Badanie efektywności reklamy


Klient

Zgodnie z potrzebą klienta przeprowadziliśmy badanie CAWI efektywności reklamy klienta na reprezentatywnej grupie respondentów.

Główny cel

Jednym z głównych celów badania efektywności reklamy jest sprawdzenie w jakim stopniu dana reklama spełnia swoją rolę. Staramy się uzyskać odpowiedzi na to w jakim stopniu dana reklama przykuwa uwagę odbiorcy, czy też jak bardzo reklama przekonuje odbiorcę do zakupu produktu.

Realizacja i Rezultaty

Badanie zostało wykonane metodą CAWI przy pomocy panelu do realizacji badań online Badanie-Opinii.pl. Ankietowani zostali zapytani czy widzieli wcześniej reklamę produktu klienta. 62% osób stwierdziło, że zna reklamę. Z tych osób, 3 na 10 osób stwierdziło że widziało ją w telewizji, natomiast 6 na 10 w Internecie. Zapytani o jakość widzianej reklamy, zdecydowana większość respondentów odpowiadała neutralnie. Mały odsetek osób, ok. 10%, ocenił jakość reklamy negatywnie. Respondenci zostali poproszeni o otworzenie i obejrzenie najnowszej reklamy klienta. Po obejrzeniu 74% respondentów stwierdziło, że jest zachęcona do zakupu produktu. 41% osób dopowiedziało, że reklama ta jest znacząco lepsza od poprzednich. Respondenci zostali zapytani o elementy reklamy przykuwające uwagę. Ponad połowa osób odpowiedziała, że reklamę wyróżnia kolorystyka i sposób przedstawienia produktu. 3 na 10 osób zachwalała również głos lektora. Poproszeni o podanie skojarzeń z nową reklamą, ankietowani najczęściej wymieniali słowo „zniżka”. Wystąpiło ono w 34% przypadków. Innymi często występującymi słowami były „promocja”, „zakupy” i „okazja”. Zanotowano ponad 150 różnych skojarzeń.

Najważniejsze liczby

62% respondentów widziało wcześniej reklamę klienta
3 na 10 osób które widziało wcześniej reklamę widziało ją w telewizji
6 na 10 osób które widziało wcześniej reklamę widziało ją w Internecie
74% ankietowanych jest zachęcona do zakupu produktu po obejrzeniu nowej reklamy
41% ankietowanych uważa, że nowa reklama jest znacząco lepsza od poprzednich
34% „zniżka” była skojarzeniem ankietowanego co do reklamy

 

Dlaczego badanie online?

W przeciwieństwie do innych form badań, badania metodą online cechują się znacząco niższą ceną. Pozwala to na skorzystanie z możliwości badań zarówno większym, jak i mniejszym firmom. Dodatkowo, pozytywami badań CAWI są:

  • Krótki czas realizacji badania
  • Możliwość załączenia multimediów w badaniu
  • Rzetelność

Sprawdź naszą przykładową ankietę badania efektywności reklamy.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego warto przeprowadzać badania efektywności reklamy?

Badania efektywności reklamy są kluczowym narzędziem w ocenie skuteczności kampanii reklamowych. Pomagają zrozumieć, czy reklama dociera do właściwej grupy odbiorców, jakie są jej oddziaływania na świadomość marki oraz czy przekłada się na konwersje i wzrost sprzedaży.

Jakie korzyści mogę uzyskać z wyników badania efektywności reklamy?

Wyniki badania efektywności reklamy dostarczają konkretnych danych i wskazówek, które pozwalają na optymalizację przyszłych kampanii. Mogą również stanowić podstawę do podejmowania decyzji dotyczących alokacji budżetu reklamowego oraz wyboru najbardziej efektywnych kanałów komunikacji z odbiorcami.

Czy badania efektywności reklamy są istotne dla małych firm?

Tak, badania efektywności reklamy są równie istotne dla małych firm, jak i dla większych przedsiębiorstw. Pomagają one w zoptymalizowaniu budżetu reklamowego oraz w wybieraniu najlepszych strategii promocji, co może być kluczowe dla sukcesu małych firm na konkurencyjnym rynku.

Czy mogę przeprowadzić badania efektywności reklamy samodzielnie?

Tak, SurvGo jest do tego stworzone. Wykorzystaj naszą przykładową ankietę jako szkielet swojego badania. Wszystkie nasze ankiety są w pełni edytowalne. U nas badanie zrealizujesz na własnej próbie korzystając z subskrypcji lub skorzystasz z naszych panelistów Badanie-Opinii.pl.

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin