Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!
Spis treści
Badanie świadomości marki – z jakiej metody badania skorzystać? Badanie świadomości Świadomość spontaniczna Świadomość wspomagana Świadomość marki TOM

Badanie świadomości marki – z jakiej metody badania skorzystać?

 

Wiele przedsiębiorstw korzysta z szerokiej gamy korzyści, jakie mają do zaoferowania badania rynku i badania marki. Jednym z najważniejszych aspektów badania marki, to analiza konkurencji i świadomości marki.

 

Badanie świadomości

Analiza zdolności konsumentów do rozpoznawania logo, produktu lub usługi, czy reklamy na tle bezpośredniej konkurencji, jest wskaźnikiem tego, jak silna jest pozycja marki na rynku. Spontaniczne i wspomagane badania świadomości marki mogą przybliżyć udział w rynku, zdefiniować główną konkurencję i pomóc w opracowaniu strategii marketingowej.

Do badania świadomości marki zaliczamy:

  • Świadomość spontaniczna (ang. Unaided Awareness)

Procent respondentów, którzy mogą samodzielnie wymienić nazwę marki z danej kategorii produktowej, bez podpowiedzi od ankietera.

  • Świadomość wspomagana (ang. Assisted Awareness)

Procent respondentów, którzy potrafią rozpoznać markę z danej kategorii produktowej po usłyszeniu jej nazwy od ankietera.

  • Świadomość TOM (ang. Top of Mind Awareness)

Procent respondentów, którzy spontanicznie wymieniają daną markę jako pierwszą, gdy są pytani o marki związane z daną kategorią produktową.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, często korzysta z kilku u narzędzi do zbadania świadomości marki. Decydując się na SurvGo możesz wybrać w jaki sposób chcesz zbadać świadomość swojej marki. Sprawdź nasze przykładowe badanie świadomości.

 

Świadomość spontaniczna

 

Świadomość spontaniczna jest kluczowym wskaźnikiem badania świadomości marki. Odnosi się do zdolności respondentów do samodzielnego wymieniania nazwy konkretnej marki z danej grupy produktowej, bez jakiejkolwiek podpowiedzi. Jest to ważne, ponieważ wskazuje na siłę i rozpoznawalność marki wśród konsumentów.

Przykładem pytania, które można zastosować w celu pomiaru świadomości spontanicznej, może być: "Proszę podać nazwę marki samochodów sportowych." W tym przypadku, respondenci zostają postawieni przed zadaniem wymienienia marki samochodów sportowych bez podawania im żadnych wskazówek. Odpowiedzi będą odzwierciedlać stopień świadomości spontanicznej dla danej marki.

Wysoki poziom świadomości spontanicznej jest oznaką, że marka jest dobrze znana i związana z daną kategorią produktową w umyśle konsumentów. Oznacza to, że marka osiągała skuteczne działania marketingowe, które przyniosły efekt identyfikacji i rozpoznawalności.

Świadomość spontaniczna stanowi również cenne informacje dla marketerów, umożliwiając im zrozumienie, jak ich marka porównuje się do konkurencji i jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć jej rozpoznawalność i pozycję na rynku. Poprzez monitorowanie zmian w poziomie świadomości spontanicznej, można śledzić skuteczność działań marketingowych i oceniać efektywność strategii marki.

Wartość świadomości spontanicznej polega na tym, że odzwierciedla naturalną znajomość marki przez konsumentów, co może przekładać się na większe zaufanie, preferencje zakupowe i lojalność wobec marki.

 

Świadomość wspomagana

Świadomość wspomagana może być efektywnie badana za pomocą ankiet online, które są popularnym narzędziem w dzisiejszych badaniach rynkowych. Tego rodzaju badania pozwalają na gromadzenie danych na szeroką skalę i łatwe dotarcie do różnorodnych respondentów.

Przykładem pytania, które można wykorzystać w ankietach online do pomiaru świadomości wspomaganej, jest: "Czy znasz markę Mercedes?" Respondenci mają możliwość wyboru odpowiedzi tak lub nie, co pozwala na określenie poziomu rozpoznawalności marki po usłyszeniu jej nazwy.

Ankiety online umożliwiają dostosowanie pytań do konkretnej grupy docelowej i zapewnienie spójności w przeprowadzanych badaniach. Dodatkowo, mogą być wykorzystane różne techniki, takie jak obrazki lub logotypy, aby wzmocnić rozpoznawalność marki i przypomnieć respondentom o niej.

 

Świadomość marki TOM

Świadomość TOM (Top of Mind Awareness) odnosi się do najwyższego poziomu świadomości marki, w którym respondenci spontanicznie wymieniają daną markę jako pierwszą, gdy są pytani o marki związane z daną kategorią produktową. Jest to kluczowy wskaźnik, który wskazuje na mocną pozycję marki w umyśle konsumentów.

Przykładem pytania, które można wykorzystać do pomiaru świadomości TOM, jest: "Która marka samochodów przychodzi Ci na myśl jako pierwsza?" Odpowiedzi na to pytanie pokazują, która marka zostaje spontanicznie wymieniona jako pierwsza, co świadczy o najwyższym poziomie świadomości TOM dla tej marki.

Świadomość TOM jest kluczowym celem dla marketerów, ponieważ oznacza, że marka jest główną i pierwszą opcją w umyśle konsumentów przy podejmowaniu decyzji zakupowych związanych z daną kategorią produktową. Wysoki poziom świadomości TOM przekłada się na większą szansę na konwersję i lojalność klientów.

Badanie świadomości TOM dostarcza wartościowych informacji na temat pozycjonowania marki i skuteczności działań marketingowych. Marketerzy mogą analizować wyniki, aby zidentyfikować czynniki, które wpływają na poziom świadomości TOM, oraz opracować strategie mające na celu zwiększenie świadomości marki jako pierwszego wyboru dla konsumentów.

Pomiar świadomości TOM jest kluczowy dla budowania silnej marki i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Gdy marka zostaje automatycznie skojarzona z daną kategorią produktową, istnieje większe prawdopodobieństwo, że konsument dokona zakupu właśnie tej marki, co przyczynia się do sukcesu i wzrostu firmy na rynku.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak można zadać pytanie NPS w SurvGo?

W SurvGo dostępne są dwa specjalne widgety pytań, które można wykorzystać do zadawania pytania NPS, które jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi do badania lojalności klientów. Pierwszym z nich jest NPS graficzny, który umożliwia ocenę poprzez wybranie jednej z trzech buziek, reprezentujących różne poziomy zadowolenia. Drugą opcją jest NPS w formie suwaka, który pozwala respondentom wybrać wartość od 1 do 10, odzwierciedlającą ich poziom lojalności.

 

Jak utworzyć pytanie warunkowe w SurvGo?

Aby stworzyć pytanie warunkowe, które jest także nazywane pytaniem logicznym w SurvGo, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

  • Rozpocznij od stworzenia pytania w swojej ankiecie.
  • Zapisz to pytanie.
  • Kliknij przycisk "Edytuj" obok pytania, które chcesz ustawić jako pytanie warunkowe.
  • Po otwarciu edytora pytania, zobaczysz dodatkowy przycisk o nazwie "Dodaj warunki". Kliknij ten przycisk.

Dokładny opis, jak stworzyć pytanie warunkowe w SurvGo, można znaleźć na stronie pomocy: link

Jak mogę odzyskać hasło do mojego konta?

Jeśli zapomniałeś/łaś hasła do konta, przejdź na stronę logowania i skorzystać z opcji "Zresetuj hasło". Następnie, wpisz adres e-mail, który podałeś/aś podczas rejestracji, aby otrzymać link do zresetowania hasła.

 

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin