Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!

Pytanie warunkowe

Aplikacja do badań ankietowych SurvGoTM 
pozwoli Ci tworzyć badania ankietowe oraz badanie w panelu konsumenckimw kilku łatwych krokach.
Wybierz SurvGoTM i korzystaj z gotowej bazy respondentów, wyników w czasie rzeczywistym,
 automatycznie generowanych raportów badawczych i wielu innych opcji.

1
Krok
Dodaj pytanie
 • Utwórz pytanie za pomocą przycisku „+Dodaj pytanie”.
2
Krok
Wybierz widget i zapisz go
 • Wybierz z listy właściwy widget pytania.
 • Stwórz odpowiednie pytanie i kafeterię odpowiedzi oraz zapisz zmiany.
3
Krok
Edycja pytania
 • Wejdź ponownie w edycję pytania wyświetlanego warunkowo.
4
Krok
Dodaj warunek
 • Skorzystaj z opcji „Dodaj warunek”.
5
Krok
Wybór pytania warunkującego
 • Wybierz z rozwijanej listy pytanie, które będzie określać wyświetlanie pytania warunkowego.
6
Krok
Wskaż odpowiedź
 • Wybierz odpowiedzi z kafeterii, które mają decydować o wyświetlaniu warunku.
7
Krok
Ustawienia odpowiedzi
 • Możesz określić, czy pytanie warunkowe będzie się wyświetlać, gdy respondent wskaże lub nie wskaże daną odpowiedź.
 • Jeśli pytanie warunkowe ma wyświetlać się, gdy zaznaczono odpowiedź, to włącz suwak pod nazwą odpowiedzi.
 • Jeśli pytanie warunkowe ma wyświetlać się, gdy nie zaznaczono odpowiedzi, to pozostaw wyłączony suwak pod nazwą odpowiedzi.
 • Pamiętaj, że logika warunków działa wspólnie dla wszystkich odpowiedzi. Musisz więc zachować logikę tworzenia warunku.
8
Krok
Zapisz warunek
 • Użyj opcji „Zapisz” w celu zakończenia pracy z pytaniem warunkowym.
9
Krok
Oznaczenie pytania warunkowego
 • Pytania warunkowe jest oznaczone w miejscu tworzenia ankiety czerwonym kółkiem, w której znajduje się informacja o liczbie działających warunków w pytaniu.
© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin