Pytanie jednokrotnego wyboru

Program do ankietyzacji SurvGoTM 
pozwoli Ci stworzyć badanie ankietowe w kilku prostych krokach.
Nasze rozwiązanie zapewni Ci również dostęp do gotowej bazy respondentów
a wyniki w czasie rzeczywistym sprawdzisz w zautomatyzowanych raportach badawczych.

1
Krok
Własne badanie ankietowe
 • Kliknij czerwony przycisk „+ Nowe badanie”.
 • Spośród 3 dostępnych typów badań wybierz
  „Badanie ankietowe”, „Test kompetencji” lub
  „Wskaźnik NPS” klikając na ich ikonkę.

 

Wybierz typ badania
2
Krok
Generuj ankietę
 • Wybierz czy chcesz utworzyć nowe, własne badanie,
  skopiować istniejące czy skorzystać ze wzoru.
 • Wpisz „Tytuł badania” i kliknij „Generuj ankietę”.
Generuj nową ankietę
3
Krok
Dodaj pytanie
 • Pojawia się komunikat „Badanie zostało
  utworzone”
  .
 • Naciśnij czerwony przycisk „+ Dodaj pytanie”.
 • Za każdym razem, gdy chcesz stworzyć
  nowe pytanie korzystaj z przycisku
  „+ Dodaj pytanie”.
Dodaj pytanie do ankiety
4
Krok
Pytanie jednokrotnego wyboru
 • Kliknij na ikonkę z napisem
  „Pytanie jednokrotnego wyboru”.
Wybierz typ pytania zastosowanego w ankiecie
5
Krok
Wpisz pytanie i kafeterie
 • Uzupełnij pole „Treść pytania”
 • Stwórz kafeterię klikając na
  „Dodaj odpowiedź”.
 • Naciśnij przycisk tyle razy,
  ile chcesz stworzyć odpowiedzi w pytaniu.
 • Ikonką kosza możesz usunąć odpowiedź.
Stwórz pytanie jednokrotnego wyboru
6
Krok
Pole tekstowe w kafeterii odpowiedzi
 • Zaznacz checkbox przy wybranej odpowiedzi.
 • Dzięki temu obok treści odpowiedzi pojawi się
  w ankiecie pole tekstowe
  dla ankietowanego.
Zaplanuj pojawienie się pola tekstowego przy wybranej odpowiedzi
7
Krok
Ustawienia pola tekstowego
 • Jeśli zaznaczyłeś „Pole txt”, możesz wymusić
  obowiązkowe udzielenie odpowiedzi w polu
  tekstowym, zaznaczając „Pole txt – obowiązkowe”.
Zaplanuj obowiązkowe pole tekstowe
8
Krok
Ustawienia odpowiedzi na pytanie
 • Jeżeli pytanie wymaga udzielenia odpowiedzi
  zaznacz checkbox w miejscu
  „Odpowiedź obowiązkowa”.
 • Jeśli nie chcesz, aby odpowiedź na pytanie
  była obowiązkowa odznacz checkbox
  „Odpowiedź obowiązkowa”.
Ustawienie udzielenia obowiązkowej odpowiedzi na pytanie
9
Krok
Rotowanie odpowiedzi
 • Zaznacz w ustawieniach opcję
  „Rotowanie odpowiedzi”, jeśli chcesz,
  aby kafeteria odpowiedzi wyświetlała
  się w sposób losowy.
Zaplanuj losowe wyświetlanie odpowiedzi
10
Krok
Wyświetlanie odpowiedzi w kolumnach
 • Jeśli chcesz, aby odpowiedzi nie były wyświetlane
  w jednej kolumnie zmień opcję „Wyświetlanie odpowiedzi”.
 • System układa kafeterię odpowiedzi
  od lewej do prawej strony.
Wyświetlaj odpowiedzi w wielu kolumnach
11
Krok
Warunki pytania
 • Kliknij „Dodaj warunki”, jeśli chcesz uwarunkować
  wyświetlanie pytania.
 • Wybierz pytanie z listy, które będzie warunkiem
  oraz zaznacz odpowiedź jaką powinien zaznaczyć
  klient, żeby pytanie zostało wyświetlone. 
Dodaj warunki wyświetlanego pytania
12
Krok
Zapisz zmiany
 • Kliknij „Zapisz zmiany”, żeby dodać pytanie.
Zapisz utworzoną ankietę
13
Krok
Podgląd ankiety
 • W lewym menu na rozwijalnej liście „Wyniki”
  możesz wybrać opcję „Podgląd ankiety”,
  w której zobaczysz stworzoną ankietę.
Wybierz podgląd ankiety
14
Krok
Wygląd ankiety
 • Widok nowo utworzonej ankiety.
 • Korzystając z górnego menu
  przeglądaj poszczególne strony.
 • W każdej chwili możesz również
  powrócić do badania.
Widok stworzonego pytania jednokrotnego wyboru w ankiecie

Program do ankiet online to szybka realizacja i dostęp do:

 • Intuicyjnego kreatora ankiet
 • Wysyłki ankiet SMS
 • Gotowej bazy respondentów
 • Automatycznych raportów badawczych
 • Rozbudowanego panelu statystyk
 • Śledzenia wyników w czasie rzeczywistym

Tagi

Biostat. More than statistics
Kontakt

ul. Kowalczyka 17,
44-206 Rybnik

(+48) 533 035 125
biuro@survgo.com

© Copyright 2021, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone.