Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!

Stwórz pytanie warunkowe

Aplikacja do realizacji badań ankietowych SurvGoTM 
pozwoli Ci tworzyć badania ankietowe oraz badanie w panelu konsumenckimw kilku łatwych krokach.
Wybierz SurvGoTM i korzystaj z gotowej bazy respondentów, wyników w czasie rzeczywistym,
 automatycznie generowanych raportów badawczych i wielu innych opcji.

1
Krok
Dodaj pytanie
  • Użyj „+Dodaj pytanie”.
2
Krok
Wybierz widget i zapisz go
  • Wybierz z listy widget pytania.
  • Stwórz odpowiednie pytanie i kafeterię odpowiedzi oraz zapisz zmiany.
3
Krok
Edycja pytania

Edytuj pytanie.

4
Krok
Dodaj warunek

Użyj przycisku "Dodaj warunek".

5
Krok
Wybór pytania warunkującego

Z listy wybierz pytanie, które będzie określać wyświetlanie pytania warunkowego.

6
Krok
Wskaż odpowiedź

Wybierz odpowiedź, która ma warunkować wyświetlanie pytania warunkowego.

7
Krok
Ustawienia odpowiedzi

Możesz określić, czy pytanie warunkowe będzie się wyświetlać, gdy respondent wskaże lub nie wskaże daną odpowiedź.

  • Jeśli pytanie warunkowe ma wyświetlać się, gdy zaznaczono odpowiedź, to włącz suwak pod nazwą odpowiedzi.
  • Jeśli pytanie warunkowe ma wyświetlać się, gdy nie zaznaczono odpowiedzi, to pozostaw wyłączony suwak pod nazwą odpowiedzi.

Pamiętaj, że logika warunków działa wspólnie dla wszystkich odpowiedzi. Musisz więc zachować logikę tworzenia warunku.

8
Krok
Zapisz warunek

Po wprowadzeni zależności zatwierdź warunek przyciskiem "Zapisz".

9
Krok
Oznaczenie pytania warunkowego

Pytanie warunkowe oznaczane są specjalną grafiką. Liczba oznacza ilość nałożonych warunków na to pytanie.

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin