Promocja SurvGo
Zyskaj 5% rabatu na badanie w panelu badawczym!
panel5
Załóż konto już dziś!

Case study – Farmakoterapia lekiem X

Klient

Dla przedsiębiorstwa zajmującego produkcją leków przygotowaliśmy narzędzie badawcze mające na celu pomóc w badaniach klinicznych nad lekiem X.

Główny Cel

Badanie ankietowe miało na celu zbadanie skuteczności leków w poszczególnych dawkach. Pacjenci zostali podzieleni na 5 grup badawczych. Głównym celem badania było sprawdzenie jakie negatywne efekty wywołują poszczególne dawki leku oraz zbadanie skuteczności dawki 200 mg. Ważnym aspektem dla naukowców było również porównanie jak na funkcjonowanie pacjentów wpływa czas przyjęcia leku.

Realizacja i rezultaty

Badanie zostało przeprowadzone na 1000 pacjentów. Zostali oni podzieleni na 5 grup: grupę otrzymującą placebo, grupę przyjmującą 200 mg leku wieczorem, grupę przyjmującą 200 mg leku rano, grupę przyjmującą 400 mg leku wieczorem oraz grupę przyjmującą 400 mg leku rano. Pacjenci przyjmujący dawkę 400 mg znacznie częściej wskazywali różne skutki uboczne. Najczęściej u pacjentów na dawce 400 mg występowały: mdłości (47%), bóle głowy (21%) oraz przewlekłe zmęczenie (9%). Pacjenci na dawce 200 mg odczuwali często: mdłości (23%), przewlekłe zmęczenie (20%) oraz bóle głowy (7%). 34% badanych przyjmujących lek na noc nie odczuwało skutków ubocznych.

Najważniejsze liczby

47% ankietowanych przy dawce 400 mg leku sporadycznie odczuwało mdłości
23% ankietowanych przy dawce 200 mg leku sporadycznie odczuwało mdłości
21% badanych przy dawce 400 mg leku sporadycznie odczuwało ból głowy
7% badanych przy dawce 200 mg leku sporadycznie odczuwało ból głowy
9% respondentów przy dawce 400 mg leku sporadycznie odczuwało przewlekłe zmęczenie
20% respondentów przy dawce 200 mg leku sporadycznie odczuwało przewlekłe zmęczenie

Ankiety w badaniach klinicznych

Ankiety stanowią niezwykle istotny element w badaniach klinicznych z kilku kluczowych powodów. Po pierwsze, pozwalają na pozyskanie danych z perspektywy pacjenta, co jest niezastąpione w zrozumieniu subiektywnych doświadczeń i efektów leczenia. Badania kliniczne, choć niezwykle ważne, skupiają się głównie na parametrach medycznych i naukowych, a ankiety umożliwiają uchwycenie aspektów, które mogą być trudne do zmierzenia w sposób obiektywny. Sprawdź naszą przykładową ankietę po stosowaniu leku.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są badania kliniczne?

Badania kliniczne są naukowymi badaniami przeprowadzanymi na ludziach, które mają na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa oraz potencjalnych skutków ubocznych nowych leków, terapii lub procedur medycznych. Są one niezbędnym etapem w procesie wprowadzania nowych środków leczniczych na rynek oraz doskonalenia istniejących metod leczenia.

Jakie są etapy przeprowadzania badań klinicznych?

Badania kliniczne składają się z kilku etapów. Pierwszym jest fazę I, gdzie nowy preparat jest testowany na niewielkiej grupie zdrowych ochotników w celu oceny bezpieczeństwa i tolerancji. Faza II obejmuje większą grupę pacjentów i ma na celu określenie skuteczności leku. Faza III to badania na dużej grupie pacjentów, pozwalające na weryfikację skuteczności oraz monitorowanie skutków ubocznych. Faza IV to okres po wprowadzeniu leku na rynek, gdzie prowadzone są dalsze badania nad jego długotrwałym działaniem. Ankiety są ważnym narzędziem badawczym pomagającym zagregować zebrane dane od pacjentów w każdej fazie.

Czy na SurvGo można realizować badania kliniczne?

SurvGo to program do samodzielnej realizacji badań i jeśli zajdzie taka potrzeba może posłużyć za narzędzie w badaniu klinicznym. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat często przeprowadza całościowe badania kliniczne. Jeśli chcesz przeprowadzić badanie kliniczne skontaktuj się z nami biuro@survgo.com

© Copyright 2024, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności Regulamin