SurvGoTM to platforma pozwalająca tworzyć, realizować i zarządzać badaniami ankietowymi online.
Oprogramowanie umożliwia szybkie i intuicyjne prowadzenie ankietyzacji elektronicznej - zapewnia obsługę badania począwszy od procesu projektowania kwestionariusza, przez fazę gromadzenia danych, aż po końcowa analizę zebranego materiału badawczego.

Design

Moduł tworzenia kwestionariuszy pozwala szybko tworzyć zarówno proste i krótkie ankiety, jak i rozbudowane ankiety z treściami audio-video.

Collect

Postęp realizacji badania śledzą dedykowane temu statystyki, a wykonanie próby badawczej - moduł analizy próby. Aktualny rozkład odpowiedzi śledzić można na bieżąco.

Analyze

Podgląd rozkładu odpowiedzi na pytania dostępny jest w trakcie badania i po jego zakończeniu - wyniki prezentowane są w formie wykresów lub tabel.
Główne funkcje oprogramowania
SurvGoTM łączy w sobie prostotę i użyteczność - oprogramowanie zaprojektowano w sposób intuicyjny i funkcjonalny.Do głównych cech aplikacji należą:
Intuicyjny i responsywny interface
Moduł newslettera - wysyłanie maili
Technologia Drag&Drop
Możliwość wydruku ankiet
Dostosowywanie styli
Eksport do XLS, CSV, SAV
Zapis w chmurze i udostępnianie online
Dynamiczny przegląd statystyk
Gotowe szablony i  kwestionariusze

Łatwa konfiguracja badania

SurvGoTM umożliwia prowadzenie ankietyzacji różnego typu - pozwala różnicować dostęp do kwestionariusza w zależności od typu respondentów i specyfiki badania.

SurvGoTM umożliwia prowadzenie ankietyzacji różnego typu - pozwala różnicować dostęp do kwestionariusza w zależności od typu respondentów i specyfiki badania.

Ankiety z anonimowe
dostęp do badania ma każdy, kto dysponuje linkiem do badania

Ankiety z hasłem ogólnym
dostęp do badania ma każdy, dysponujący tzw. hasłem ogólnym (hasło to jest wielokrotnego użytku i stanowi zabezpieczenie przed otwartym dostępem)

Ankiety z hasłem jednorazowym
dostęp do badania ma każdy, kto dysponuje tzw. hasłem unikalnym (hasło to jest dedykowane konkretnemu użytkownikowi - pozwala ankietyzować ściśle określoną grupę respondentów)

Ankiety papierowe
moduł wydruku pozwala generować ankiety papierowe, przeznaczone do wypełniania odręcznego przez respondenta/ankietera (każdy kwestionariusz opatrzony jest unikalnym kodem)

Swoboda zapraszania do badania

SurvGoTM zapewnia łatwą dystrybucję ankiet - zaproszenie do wypełnienia ankiety online
można przekazać różnymi kanałami.

Poczta elektroniczna

moduł mailingu pozwala wysyłać zaproszenie do badania poprze wiadomość e-mail

Link na stronie WWW

aplikacja pozwala na publikację ankiety pod konkretnym linkiem, który udostępniać można następnie w dowolnej wybranej formie

Social Media

aplikacja pozwala na udostępnienie kwestionariusza ankiety na łamach portali społecznościowych
© Copyright 2017, SurvGoTM, Wszystkie prawa zastrzeżone.